Kategori: Geodata

Kategorier

2404, 2024

Metasolutions 2024 – Så gick det första kvartalet

april 24th, 2024|Geodata, Inspiration, Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data, Pressmeddelande|

På MetaSolutions följer vi öppna datas tillväxt och status i samhället med stort intresse. Därför presenterar vi här en sammanställning över hur det gått för öppna och delade data under det första kvartalet av 2024. Om all information från Sveriges offentliga aktörer skulle finnas tillgänglig som öppna data hade samhällsvärdet varit näst intill obeskrivbart. Ökad transparens är som balsam för demokratin och en snabbare och strukturerad digitalisering skulle öka både effektiviteten, samarbetsmöjligheterna samt cybersäkerheten. Då har vi inte ens gått in på alla spännande affärsmöjligheter som kan skapas i kölvattnet av ett sådant digitalt landskap. Hur drar vi vårt [...]

1904, 2024

Geodata i kommuner – öppna data ger maximal samhällsnytta

april 19th, 2024|Geodata, Inspiration, Öppna data|

Mattias Kinsch som är geodatachef i Kungsbacka kommun är engagerad i arbetet med öppna data. Hantering av datamängder som öppna data underlättar att dela på data så att de används där de ger mest samhällsnytta. Eftersom geodata har en nyckelroll i kommunal verksamhet är de givna kandidater att bli öppna. ”80 procent av de kommunala besluten är knutna till platser”. Den förklaringen ger Mattias Kinsch i Kungsbacka till varför geodata är viktiga för kommuner. Han säger vidare att geodata inte bara handlar om kartkoordinater, utan om all typ av information som kan knytas till platser. Ett praktiskt exempel som inbegriper [...]

1504, 2024

Värdefulla datamängder – så arbetar Lantmäteriet med öppna data

april 15th, 2024|Geodata, Inspiration, Nyheter, Öppna data|

Lantmäteriet planerar att göra öppna data tillgängliga avgiftsfritt i början av nästa år. Det beror ytterst på att det krävs i ett EU-direktiv om värdefulla datamängder. Projektledaren Mikael Jenssen är positiv, men ser också utmaningar med kostnader och riskbedömningar. Lantmäteriet är av naturliga skäl en ledande aktör i Sverige vad gäller geodata. Nu påverkar ett EU-direktiv om värdefulla datamängder (high value datasets, HVD) myndighetens hantering av sådana datamängder. – Särskilt värdefulla datamängder som ska göras tillgängliga avgiftsfritt pekas ut. Tanken är att tillgången till sådana data ska ge maximal samhällsnytta, förklarar Mikael Jenssen, ansvarig för ett projekt för att hantera [...]

2706, 2022

Om ni vill ha investeringar i er kommun – se till att erbjuda öppna data och delade data

juni 27th, 2022|Geodata, Inspiration, Nyheter|

Sveriges kommuner gör datamängder tillgängliga på en mängd olika sätt. Det blir besvärligt för företag att få tillgång till beslutsunderlag för investeringar och hanteringen är resurskrävande för kommunerna. Företaget Combify gör datamängder från Sveriges kommuner användbara på ett enhetligt sätt, till exempel detaljplaner, med hjälp av öppna och delade data. Combify jobbar med att göra data från hela planeringskedjan i kommuner användbara på ett enkelt sätt. Det handlar till exempel om detaljplaner och bygglov. Sedan försäljningen av företagets tjänster inleddes i januari har man redan hunnit skaffa sig 60 betalande kunder. Bland kunderna finns fastighetsutvecklare, arkitekter och konsulter av [...]

3105, 2022

Tillsammans blir vi starka – öppna och delade geodata är en bra start

maj 31st, 2022|Geodata|

MetaSolutions vd Eric Hjelmestam tar plats i styrelsen för Geoforum. Här kan MetaSolutions bidra till och aktivt verka för öppna och delade geodata. Öppena geodata är centrala för ökad transparens i samhället och därmed till en hållbar samhällsutveckling. Efter att MetaSolutions blev medlem i den ideella föreningen Geoforum Sverige i juli 2020 är det tydligt att geodata är en viktig nyckel för att öka transparensen i det svenska samhället. Det är en bra förklaring till att MetaSolutions vd Eric Hjelmestam sa ja till att bli en av 13 styrelsemedlemmar i Geoforum, i april i år. – Geoforum arbetar för [...]

312, 2021

Geodata centrala för kommuner – men effektivare hantering behövs

december 3rd, 2021|Geodata, Öppna data|

Effektivare förvaltning av och enklare tillgång till geodata ger mer tid och resurser för innovation. Viktiga steg på vägen är att förenkla hantering, publicering och åtkomst till data, genom att använda öppna och delade data. Andreas Fogelberg på MetaSolutions beskriver hur det bör fungera. Andreas Fogelberg som är senior utvecklare på MetaSolutions sedan ett år tillbaka har en gedigen bakgrund vad gäller att jobba med geodata, i flera olika roller. Under åtta år i statlig tjänst, på Riksantikvarieämbetet, och därefter åtta år på olika kommuner (Enköping, Eskilstuna och Västerås) har han ägnat sig åt både förvaltning och utveckling med geodata [...]

2710, 2020

Geodata är guldet som glimrar i landskapet

oktober 27th, 2020|Case, Geodata|

Rätt använd har geodata stor potential för effektivisering och för att bidra till att skapa värde. Men då måste den göras tillgänglig på ett standardiserat sätt. Lösningar för att hantera geodata som öppna data på ett effektivt sätt ger en lösning.

Till toppen