Värdet av geodata är odiskutabelt – så här realiserar du det

MetaSolutions Entryscape Geodata

Med en genomtänk lösning och en effektiv plattform kan hantering av geodata, och även andra data, förenklas och automatiseras. Nyckeln till framgång är en standardiserad hantering som underlättar insamling, hantering, publicering, delning och åtkomst till data. Så här går det till.

För de flesta arbetsuppgifter spelar det roll var de utförs, även i tider med mycket distansarbete. Och de flesta resurser, som olika typer av utrustning, som används under arbetet finns någonstans, liksom kunderna som betalar för arbetet, via skatt eller direkt. Det är grunden till att geodata (GIS-data) som används för att beskriva fysisk placering på olika sätt har ett värde. Värdet ökar när geodata kombineras med andra data och det händer när geodata delas så brett det går helst helt öppet.

En lista över värdefull användning av geodata kan göras lång, inte minst inom offentlig förvaltning: effektivare service till medborgare, effektivare intern verksamhet, möjligheter att skapa nya lösningar, och så vidare.

Steg för steg

Men hur ska man gå tillväga för att komma i gång med öppna och delade geodata? Det beskrivs i MetaSolutions guide även tar upp exempel på värdet med geodata, men här fokuserar vi på processen för att komma igång

Det går att se den processen som en femstegsraket:

1. Ta del av information om vad öppna och delade data är och hur de kan användas.

2. Ta kontakt med en verktygs- och plattformsleverantör, för att boka möten och startaktiviteter.

3. Inventera all geodata du har tillgänglig själv, parallellt med de två första stegen.

4. Sätt i gång med att få ihop enhetliga beskrivningar, metadata, till de data du har. Ta både geodata och andra typer av data.

5. Gör dina data enkelt sökbara för dina kollegor dvs internt och för medborgare. Du börjar spara adm och tid direkt då du nu skapat självservice för kollegor och medborgare.

Under samtliga steg bör man se över processer, organisation, personal och ekonomiska kalkyler för att jobba med geodata både öppna och delade, samt inventera nyttoeffekterna.

Enkelt eller hur? Nja, kanske inte till en början. Men när du arbetat igenom delar av dina data så har du en process att fortsätta arbetet med. Erfarehetskurvan är brant, nästa datamängd blir enklare och så vidare då du blir mer erfaren. Allt medans värdet med geodata realiseras. Processen beskrivs mer utförligt i guiden.

Geodata karta

Öppna data förenklar

Finns det ingen hake i resonemanget ovan? Det ska väl vara det där med att jobba med information och data, vilket är en erkänt knepig uppgift. Men även för detta finns expertis och säkert erfarna kollegor att ta hjälp av, eller hur?

Vad bör man göra när en arbetsuppgift är knepig? Förenkla den och automatisera den. Det görs i det här fallet med fördel med en plattform som automatiserar återkommande arbete och gör det enklare att sköta all hantering av information och data: insamling, hantering, publicering, delning och åtkomst, etcetera.

En sådan här plattform fungerar bäst om den stödjer många medarbetare att jobba med information om öppna och delade data. Men en plattform som också automatiserar hanteringen där det går innebär också att man slipper köpa eller bygga, samt administrera, dyra och krångliga lösningar för teknisk integration. Den måste passa in i vad du har idag.

Standarder är ett måste

Begreppen öppna data och delade data pekar entydigt mot standardisering. Utan standardisering kan data helt enkelt inte vara öppna, och inte heller delas på enkla sätt. En plattform för att hantera öppna och delade data behöver kunna hantera de viktiga standarderna som finns, så väl för geodata, som för andra data. För metadata finns etablerade standarder.

  • DCAT-AP-SE version 2.0 är standarden för öppna data och för Sveriges dataportal.se. DCAT-AP har tagits fram av EU-kommissionen och syftar till att förenkla beskrivningar av datamängder. Dataportal.se kan läsa metadata om DCAT-AP används.
  • NMDP 4.0 (Nationell metadataprofil) är specifik för geodata och kommer från EUs Inspiredirektiv för delning specifikt av geodata mellan EU-länder. Geodataportalen kan läsa data om NMDP används.

Alternativet till att använda en plattform som klarar alla standarder för öppna och delade data är att bygga en egen proprietär lösning per datatyp, i princip en per system du har. Men det gör avsevärt svårare att över tid publicera, dela och få åtkomst till data, förutom att det med allra största säkerhet blir en dyrare lösning som bara några specialister förstår. Du minskar dina möjligheterna att det skapas nya lösningar baserade på dina geodata.

Den kanske viktigaste insikten i ditt informationsarbete är att det bidrar till enklare hantering, publicering, delning och åtkomst till i princip vilka data som helst. Ju fler typer av data som hanteras, desto mer effektiviseras hanteringen av data i stort. Du kan snabbt räkna hem värdet inom olika användningsområden, som drar nytta av olika typer av data. Geodata är ett praktexempel på det här resonemanget. Det handlar bara om att bli proaktiv med dina data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"