GDPR och Schrems II krånglar till datalagring – Vi uppfyller alla lagar.

EU-lagstiftning som GDPR och ett flertal domslut angående hur lagarna ska tillämpas tydliggör flera saker. För det första att data som anses känsliga, till exempel persondata, inte får lagras var som helst. För det andra att det inte räcker med att data finns fysiskt i ett godkänt land. Ett företag som ombesörjer lagring av data får inte heller ha sitt huvudkontor i ett land som inte godkänns, eller falla under ett sådant lands lagstiftning. För det tredje är det oklart hur en del lagar ska tolkas och tillämpas.

EntryScape uppfyller alla lagar om datalagring

MetaSolutions, företaget bakom tjänsten EntryScape för öppna data, har lagt ut datalagring till ett tyskt företag och de datacenter som används finns inom EU och har EU-baserade ägare. Det här gör att datalagring med EntryScape, även av personliga data om användare, lagras på ett sätt som tveklöst uppfyller all lagstiftning. Hanteringen innebär visserligen ökade kostnader för MetaSolutions, men kunderna kan vara trygga i att data hanteras korrekt.

Vad får din organisation när du använder Entryscape?

Data lagras i godkända länder

Alla data som hanteras med EntryScape lagras i Sverige, Finland och Tyskland. Det gör att alla tänkbara tolkningar av all lagstiftning kring datalagring som gäller i Sverige uppfylls.

Ingen risk för böter

En följd av hur data lagras med EntryScape är att organisationer som använder tjänsten slipper tvivel, riskera böter och viten för att inte följa lagstiftning om datalagring.

Ger trovärdighet

Användare av EntryScape kan med gott samvete tala om att data hanteras på ett sätt som uppfyller lagstiftning. Det är inte minst viktigt för offentliga organisationer som kommuner och myndigheter. Det blir inga problem med utomeuropeiska lagstiftningar som FISA 702-lagstiftningen i USA eller NIL-lagstiftningen i Kina.

Vad tjänar du och din organisation på det här?

Uppfyller lagstiftning

 • Riskerar inte böter och viten

 • Slipper lägga resurser på att kontrollera datalagring

 • Ger trovärdighet mot medborgare, kunder och andra intressenter

Tryggare drift

 • MetaSolutions har full kontroll över drift och datalagring

 • MetaSolutions kan införa förbättringar av EntryScape snabbt

 • Snabbare och bättre support om behov uppstår

Kontroll

 • Hantering av öppna data i sig är en garanti för att lagar om persondata följs

 • Behöver inte undersöka och analysera hur data lagras

 • Om data klassas som öppna vet man att de inte är att betrakta som känsliga

Framtidssäkert

 • Garanti för laglydnad även i framtiden

 • Ingen risk att data förs över till andra länder under drift

 • Ingen risk att data flyttas till andra länder permanent

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.