Bli partner med oss

MetaSolutions samarbetar med aktörer för ramavtal, leverantörer och samarbetspartners för att skapa nytta och värde för våra kunder, allmänheten och samhällsutveckling. Vi välkomnar fler partners som vill hjälpa bidra till vårt mål om en öppen ”Web of Data” – som Internet ursprungligen utvecklades helt enkelt. Hör av dig till oss om du vill bli bidra till att sänka tröskeln för fler till att publicera och använda data och information i sin verksamhet och vardag.

Partnerekosystem

Kanalpartners och ramavtal

Leverantörer

Integrering

Samarbeten

Logotype © Redpill Linpro AB
Prograde.se
PublicInsight.se
Logotyp för ATEA Sverige AB

Vill du bli partner med oss?

Vi har tre olika typer av partners som vi har samarbeten med för att bidra till vår vision och vårt uppdrag för framtiden. Dessa partners vill göra följande:

  • Kanalpartner – Sälja EntryScape genom ramavtal

  • Leverantörer – Bidra till öppna data och öppen källkod

  • Integrationspartner – Integrera med EntryScape, länkade öppna data och terminologier

  • Samarbeten

Det går kanske långsamt – men trenden är försiktigt positiv för öppna data i Sverige

Kanalpartners och ramavtal

Vi har avtal med marknadsledande partners för upphandling genom ramavtal via Kammarkollegiet för drift och support av EntryScape. Bli partner och börja öka din försäljning.

Leverantörer

Våra leverantörer främjar öppen källkod och öppna data. Alla är baserade inom Europa. Vi är på rätt sida om Atlanten och juridiken när det gäller GDPR och Schrems II. Börja leverera och öppna mer data.

Integrering

Vill du integrera med EntryScape för att göra data, dokument, samlingar och terminologier mer användbart? Kanske för IoT, smart stad, PropTech, EdTech, FinTech, CivicTech, GovTech? Kontakta oss och börja integrera.

Samarbeten

Vill du samarbeta med oss för samhällsutveckling med hjälp av data, dokument, samlingar och terminologier? Hojta till!

Kontakta oss för intresseanmälan att bli partner