Boka en
kostnadsfri demo

Vill du veta mer om hur EntryScape kan hjälpa dig att förbättra din datahantering? Fyll i formuläret så återkommer vi för att boka en demo.

EntryScape Free

Vi hjälper er komma igång.

EntryScape stödjer – med hjälp av våra moduler Blocks, Catalog, Registry och Terms – hela livscykeln för datahantering, från import till åtkomst. Under denna demo kommer vi bland annat:

  • Titta på hur systemet kan stötta de behov som finns i din organisation
  • Introducera EntryScape och gå igenom de moduler som är av ditt intresse
  • Visa konkreta exempel på hur organisationer arbetar med EntryScape