Använd Workbench för att hantera länkade data

Skapa entitetstyper och tillhörande metadataprofiler för att tillämpa fördelarna av länkade data inom din organisation.

Länkade entiteter är länkade data

Med länkade entiteter i Workbench kan din organisation implementera sina informationsmodeller som länkade data.

Alla entiteter kan beskrivas med individuella metadataprofiler – det kan handla om uppladdade filer, länkade resurser eller andra identifierbara objekt utan digital representation som t.ex. händelser.

Integrationen med Forms gör att terminologier kan användas för att märka upp entiteter med standardiserade begrepp som används inom er organisation.

Innan du publicerar öppna data måste du bestämma dig om du ska göra lösningen själv eller använda dig av en molntjänst? Missa inte vårt white paper där vi jämför metoder och lösningar för att komma igång med öppna data.

Sökgränssnitt för bildsamlingar

Importera bilder och förvalta dem i Workbench, samt förädla de till länkade öppna data genom att länka all information på ett meningsfullt sätt. Ett kraftfullt sökgränssnitt som kan integreras i er webbplats presenterar informationen.

Publicera handlingar

Publicera handlingar, länka ihop med begrepp ur standardiserade terminologier och gör allt tillgängligt med ett facetterat sökgränssnitt.

Anpassade entitetstyper

Definiera entitetstyper som motsvarar informationsstrukturen som ni tillämpar i er organisation.

Standardiserade metadata

Implementera metadatastandarder och skapa specifika metadataprofiler för att beskriva era entiteter på ett standardiserat sätt.

Publicera länkade data

Genom att publicera länkade data levererar ni data i en interoperabel arkitektur som World Wide Web Consortium har standardiserat den.

Det är varken svårt eller dyrt att komma igång med öppna data. Klicka på knappen nedan för att starta ditt eget gratiskonto och börja publicera öppna data med hjälp av Entryscape Free.

Läs gärna våra kundcase