Om Mattias Axell

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mattias Axell skapat 82 blogginlägg för.

Hackathon som sätter fart på det smarta samhället

I februari anordnar Södertälje kommun tillsammans med partner ett spännande hackathon, med syfte att bidra till ett bättre samhälle. Alla är välkomna att delta. MetaSolutions kommer att bidra med experthjälp till deltagarna under hacket.

Hackathon som sätter fart på det smarta samhället2021-10-08T16:11:41+02:00

Sluten källkod kan inte bli öppna data

När behovet av att hålla ordning på ökande datamängder blir akut funderar många organisationer på att skaffa en datakatalog. Om hantering av öppna data är viktig, vilket den blir blir för allt fler, är en öppen datakatalog ett naturligt val.

Sluten källkod kan inte bli öppna data2021-10-16T16:50:24+02:00

Saxony on track with open data

The German state of Saxony, officially Freistaat Sachsen, has come a long way working with open data. In many aspects Saxony functions as a country on its own.

Saxony on track with open data2021-10-08T16:12:09+02:00

Mer data ger bättre journalistik som stärker demokratin

Ett intressant projekt för att undersöka möjligheter med AI inom journalistik har fått en lovande start. Anders Thoresson som är projektledare nämner ökad användning av öppna data som ett bra sätt att förbättra tillgången till data för lösningarna som skapas.

Mer data ger bättre journalistik som stärker demokratin2021-09-10T08:38:25+02:00

Vi är stolta att ha blivit medlemmar Mobile Heights

Metasolution har blivit medlem i Mobile Heights. Vi kommer ge vårt bidrag till det viktiga arbete som Mobile Heights gör; att knyta ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Vi är stolta att ha blivit medlemmar Mobile Heights2021-09-10T08:37:51+02:00

Luleå byggs och sköts med geodata

Luleå kommun har kommit långt med användning av geodata. Nu jobbas det för fullt med att underlätta spridningen av informationen, med hjälp av metadata och öppna och delade data. Jonny Halvarsson på geodatasektionen berättar om de spännande tillämpningar som blir möjliga, som köra runt kameror i kloakerna.

Luleå byggs och sköts med geodata2021-09-10T08:40:13+02:00

Datakvalitet i fokus för projekt för e-hälsa

På forskningsinstitutet RISE pågår ett tjugotal projekt som berör e-hälsa. Projektledaren Jonas Ek berättar om ett projekt som går ut på att kontrollera kvalitet för datamodeller. Det är en nyckel till framgång.

Datakvalitet i fokus för projekt för e-hälsa2021-09-10T08:41:59+02:00
Till toppen