Öppna data förenklar jämförelser mellan kommuner och regioner

Bild på Maria Price

Databasen Kolada underlättar analyser av och jämförelser mellan kommuner och regioner. Nu har RKA, organisationen som sköter Kolada, gjort information om dess 6 000 datamängder tillgängliga som öppna data på Sveriges dataportal. Maria Price som är kanslichef på RKA ser öppna data som ett skyltfönster som kan öka spridningen av data i Kolada.

Det finns på de flesta håll inom svensk offentlig förvaltning ett behov av och en stark vilja att både öka samordningen mellan olika verksamheter, som kommuner och regioner, och att underlätta jämförelser mellan dem. Jämförelser och analys är kraftfulla verktyg när det gäller utveckling och förbättring, men vad gäller jämförelser har det funnits ett stort problem: det har varit svårt att få tag på data som är jämförbara. Därför grundades Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) av staten och av organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras än idag av dessa för samarbete mellan staten, kommuner och regioner.

RKA som grundades 2006 och är en ideell förening har sju medarbetare, och dess syfte beskrivs som ”att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att ge analysstöd och utbildningar och tillhandahålla statistik i databasen Kolada”.

– De data vi presenterar visar både på utmaningar och framgångar i kommuner och regioner, och kan användas som underlag för prioriteringar och beslut, förklarar Maria Price, kanslichef på RKA.

6 000 datamängder

RKA presenterar cirka 6 000 datamängder regelbundet. En datamängd kan i RKAs fall beskrivas som ett nyckeltal. Bakom ett nyckeltal finns det ofta två eller flera datapunkter, hämtade från ett flertal datakällor.

– Vi använder ett femtiotal olika datakällor för att samla in data, till exempel från SCB och Socialstyrelsen. Data hämtas ofta in via APIer, berättar Maria Price.

RKA har en fungerande process för de data som tas fram. Kolada är tillgänglig via APIer, till exempel för att hämta in data till olika typer av beslutsstödssystem. Data som nu presenteras enligt nationell metadata standard DCAT-AP-SE.

– Folk vet att vi finns. Vi har ungefär 10 000 unika besökare per månad i Kolada. Hälften av dem är från kommuner och tio procent från regioner. Även media, forskare, konsultbolag, fritidspolitiker, med flera, använder Kolada, säger Maria Price.

Öppna data blir skyltfönster

Sedan 19 september finns information om samtliga datamängder i Kolada beskrivna på Sveriges dataportal – Dataportal.se. Enkelt uttryckt blir dataportalen en väg in till Kolada och dess APIer. Hantering av insamling av data till dataportalen sköts med MetaSolutions plattform EntryScape för insamling av data. EntryScape Blocks är en del av presentationen på Dataportal.se.

– Dataportal.se är ett skyltfönster för våra datamängder. Med hjälp av EntryScape får vi en ökad synlighet. Det blir enklare att hitta statistiken som finns i Kolada, och därmed enklare att använda den i olika applikationer, tjänster och produkter, säger Maria Price.
Hon beskriver implementationen av EntryScape som smidig. Den största delen av arbetet genomfördes i form av en förstudie i början av året, i samarbete med MetaSolutions. Förväntningarna på användningen av data på Dataportal.se är stora.

– Vi ser fram emot att se hur dataportalen används för vår del. Vi hoppas på att API-hämtandet från Kolada ökar och är nyfikna på att se vilka datamängder som väcker mest intresse, säger Maria Price.

En förhoppning är att en större spridning av datamängder ska leda till nya idéer om hur datamängderna kan användas. Att tillgång till datamängderna är enhetlig för alla intressenter kan förhoppningsvis underlätta inte bara jämförelser mellan kommuner och regioner, utan även samarbeten mellan dem och andra aktörer.

– Exemplet med Kolada visar det finns kvalitativa data som inte är kända för alla. Vi är glada att ha fått förtroendet att sprida Kolada till dataportal.se och även till EUs dataportal. Vi har nu gjort liknande lösningar för nära tio olika system. Vi känner oss trygga att säga att om det finns en statistikdatabas så kan vi återpublicera den på kort tid, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Om RKA

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att ge analysstöd och utbildningar och tillhandahålla statistik i databasen Kolada.

 

 

 

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"