Integritetspolicy

Kommunikations- och integritetspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen ifråga.
 • Vilken information vi delar.

Denna policy gäller från och med 2018-05-25 tills vidare.

Om du har frågor rörande denna policy, behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta oss på privacy@metasolutions.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är vi, MetaSolutions AB, org.nr. 556854-0701, som behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter:

 • På våra webbplatser, såsom entryscape.com och lankadedata.se.
 • I våra hostade EntryScape-instanser, t.ex. free.entryscape.com, som vi tillhandahåller direkt till slutanvändare.

Om du använder EntryScape genom en kundspecifik instans så är den personuppgiftsansvarig som är kund av MetaSolutions med MetaSolutions som personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar till vår kunds integritetspolicy i sådana fall.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker våra webbplatser och våra produkter som vi driftar åt er, samt de sociala medieplattformar som vi använder. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss endast får användas för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Information som vi samlar in

Vi samlar in information på två sätt:

 • Information som du uppger.
  Du måste till exempel ha ett användarkonto för att kunna använda tjänsten. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn och e-postadress.
 • Information som vi får när du använder våra tjänster.
  Vi samlar in information hur du använder tjänsten, till exempel när du visar och interagerar med innehåll i tjänsten.
  Det gäller följande typer av information:
  • Logginformation
   När du använder tjänsten eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:
   • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
   • Internet Protocol-adress.
   • Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt användarkonto.
  • Lokal lagring
   Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.
  • Cookies
   En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av cookies; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.
   Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda denna tjänstens funktionalitet fullt ut, t.ex. kommer inloggningen inte att fungera.
   Vi använder oss av cookies för att kunna hantera inloggning samt att analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att en cookie inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator.
  • Tredje part cookies
   Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. T.ex. vilka externa sidor besökarna kommer ifrån, vilka söktermer som används och vilka undersidor som besöks mest frekvent.
   Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på våra webbsidor. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonymiserad.
   MetaSolutions och EntryScape webbsidorna använder sig av Google Analytics för webbanalys, Sharpspring för opt-in (registrering av email för vidare kommunikation), Hotjar webbanalys, Google Adwords samt LinkedIn för remarketing.
   Om du fortsätter att använda våra webbsidor utan att ändra dina cookie-inställningar, utgår vi från att du medger användning av cookies.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning. Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs nedan:

 • Hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp under vår blogg/nyhetssida.
 • Skicka den information du efterfrågar från vår Kunskapsbank/Expertise/Inspiration/Resurser.
 • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
 • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.
 • Kontakta dig gällande rekrytering om du har sökt en tjänst hos oss.

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet, där din profil kan användas i marknadssyfte.

Så här används informationen som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda MetaSolutions och våra användare.

Informationen som vi samlar in med hjälp av t.ex. cookies används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på tjänsten. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder.

Information som du publicerar

I denna tjänst kan du publicera information offentligt. Kom ihåg att information som du publicerar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions förutom i följande situationer:

 • Med ditt samtycke
  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.
 • Av juridiska skäl
  Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför MetaSolutions om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:
  • tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet
  • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
  • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
  • skydda mot skador i MetaSolutions rättigheter, egendom eller säkerhet, MetaSolutions användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela sammanställd information som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra affärspartner. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om MetaSolutions skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda oss och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder är:

 • Vi krypterar tillgången till våra tjänster med SSL.
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till MetaSolutions anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Länkar och externa webbplatser

På våra webbsidor finns länkar till andra webbplatser och sociala medieplattformar. Vi månar om den personliga integriteten för dig som besöker våra webbplatser. I händelse att du använder t.ex. sociala medier så rekommenderar vi att dig att ta del av de policies som gäller för dessa webbplatser.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.