Vi lägger vårt största fokus inom 4 områden

När vi för en dialog med organisationer och myndigheter är det primärt inom två områden: öppna data och geodata. Vi hjälper dessa kunder genom att erbjuda våra digitala lösningar för hantering av data samt genom utbildning via våra kurser och seminarier.

Terms

Öppna data

Öppna data brukar definieras som den data som alla har tillgång till, kan använda och även dela. Öppna data hjälper till att skapa transparens och även stärka utbytet av information mellan den offentliga sektorn, organisationer och medborgarna. Vår lösning med öppna data hjälper dig.

EntryScape Free
Ett bättre sätt att publicera öppna data

Geodata

Geodata har många användningsområden för en verksamhet och samhället. Några välkända exempel på användningsområden är kartor, ruttplanering och logistik. Vår lösning för geodata sätter dig på kartan.

Våra tjänster

Våra tjänster underlättar hanteringen av data i er verksamhet. vi erbjuder verktyg för att samla in, strukturering, publicera och visualisera er data. Vår tjänst EntryScape är marknadens vassaste plattform för informationshantering.

Visualisera din data med entryscape blocks
Nyheter

Våra utbildningar

Lär dig grunderna eller fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom öppna och länkade data. Vi tillhandahåller såväl strategiska som tekniska utbildningar för den som vill göra framgångsrikt arbete med öppna data.

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.