Sachsen på spåret med öppna data

Den tyska delstaten Sachsen, officiellt Freistaat Sachsen, har kommit långt i arbetet med öppna data. I många avseenden fungerar Sachsen som ett eget land. Lägg därtill den federala nivån, eller Tyskland som helhet. Och naturligtvis EU. Ett projekt för hantering och publicering av öppna data gör data i Sachsen tillgängliga för alla.

Den grupp som arbetar med öppna data i Sachsen har en stor grad av frihet. De olika tyska delstaterna kan i stor utsträckning göra sina egna saker. Den verkliga utmaningen när det gäller öppna data för Sachsen är att få med sig de olika statliga myndigheterna på delstatsnivå och de olika regionerna i Sachsen. På regional nivå består Sachsen av 13 distrikt, varav tre är stadsdistrikt, eller helt enkelt storstäder (Leipzig, Dresden och Chemnitz). Lägg därtill den lägsta administrativa nivån, som omfattar cirka 400 kommuner, eller samhällen.

Tricket är att arbeta med öppna data på ett centraliserat sätt som inkluderar och erbjuder fördelar för de olika deltagarna. Eller för att uttrycka det enkelt: Att skapa en win-win-situation.

– Vi arbetar med de statliga myndigheterna på delstatsnivå och distrikten som både leverantörer och användare av öppna data, med Sachsens egen portal för öppna data. Vi försöker också få samhällena att delta som användare av öppna data, säger David Kilank, projektledare för Sachsens arbete med öppna data sedan två år tillbaka.

Den första datamängden publiceras 2018

Sachens projekt för öppna data startade 2014. Flera statliga myndigheter publicerade redan öppna data, men målet med projektet var att skapa en central portal för öppna data för Sachsen. Den första uppsättningen öppna data publicerades på portalen 2018. Olika EntryScape-moduler från MetaSolutions har spelat en viktig roll i projektet, till exempel Registry och Catalog. Den utbredda standarden DCAT-AP har en anpassning för Tyskland, DCAT-AP.de för öppna data och används som väntat flitigt.

Vilken typ av data publiceras?

– I huvudsak maskinläsbara offentliga data, som statistik av olika slag och geografiska data. Vi publicerar inga personuppgifter, säger David Kilank.

I praktiken har varje myndighet sina egna datakataloger, till exempel inrikesministeriet och finansministeriet. Genom att använda dessa kataloger skördas data till den centrala portalen där de publiceras. De tre stora städerna har i sin tur egna dataportaler. Från dessa portaler hämtas data till den centrala portalen i Sachsen.

– Tanken är att slutanvändarna ska kunna använda den centrala portalen för att hitta och få tillgång till alla olika typer av data, säger David Kilank.

I skrivande stund finns 3 321 öppna datamängder publicerade på Sachsens portal.

Effektivisering med öppna data

På frågan om den viktigaste drivkraften bakom Sachsens projekt för öppna data nämner David Kilank rättsliga krav på att offentliggöra offentliga data som öppna data. Men uppfyllandet av lagen i sig är inte tillräckligt för att öka intresset för öppna data. Tillgänglighetsfördelar för medborgarna, effektivare administration och nya affärsmöjligheter är andra viktiga aspekter.

Det är upp till de olika myndigheterna, distrikten och även samhällena att utnyttja olika slags möjligheter med öppna data. Och till privata företag och enskilda medborgare.

– Vi ansvarar inte för datainnehållet i det centrala projektet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla den tekniska plattformen, samordna och ge råd och hjälp till de olika parterna. För att kunna göra det behöver vi en teknisk plattform, och det är där EntryScape kommer in i bilden. Det skulle inte vara genomförbart för oss att skapa egna tekniska lösningar, förklarar David Kilank.

Hittills är bredden på de öppna data som publiceras i Sachsen imponerande. En snabb titt på portalens startsida avslöjar tolv huvudkategorier av data:

 • Ekonomi och finans
 • Befolkning och samhälle
 • Myndigheter och offentlig verksamhet
 • Utbildning, kultur och idrott
 • Vetenskap och teknik
 • Regioner och städer
 • Miljö
 • Hälso- och sjukvård
 • Rättsväsende och säkerhet
 • Trafik
 • Energi
 • Jordbruk

 

Det är lätt att föreställa sig användningsområden för de olika typerna av data som finns tillgängliga. För att dra nytta av nya affärsmöjligheter med öppna data krävs en del arbete och innovation. Det är lättare att se fördelar för statliga myndigheter, journalister och enskilda medborgare. Och inte minst innebär en central förvaltning av öppna data på statlig nivå en effektivare förvaltning av själva öppna data.

David Kilank är för blygsam för att jämföra Sachsen med andra tyska delstater, men han nämner att Sachsen ligger på femte plats bland de tyska delstaterna när det gäller öppna data. Det är inte alls dåligt för en relativt liten delstat med cirka fyra miljoner invånare.

De viktigaste ingredienserna i Sachsens framgång med öppna data är en central teknisk plattform som är tillgänglig för alla inblandade parter, användningen av etablerade standarder och ett nära samarbete med alla som är intresserade av öppna data (på delstatsnivå, statliga myndigheter och distrikt).

Lösningarna är idag baserade på den tyska DCAT-AP.de-profilen som stöds av EntryScape Catalog för att redaktörer ska kunna publicera nya dataset. Datamängder som upprätthålls på annat håll hämtas till EntryScape Registry som validerar dem mot DCAT-AP.de och sedan gör alla datasökbara på dataportalen. Portalen använder EntryScape Blocks med den utformning som valts av Sachsen. Du kan undersöka alla data på https://www.opendata.sachsen.de/

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"