Samla in data med Registry.

Säkerställ en hög kvalitet på datamängder med Registry med ett minimum av användarhantering. Det är enkelt att samla in data från andra organisationer.

Registry

Vad är Registry?

En viktig faktor när det gäller öppna data är att säkra hög datakvalitet. Med många datamängder blir det ofta lägre kvalitet. Åtminstone fram till nu.

EntryScape Registry är en portalägares bästa vän. Du kan enkelt och smidigt hantera datakällor samt skörda och konvertera mellan metadatastandarder.

EntryScape Registry

Hög datakvalitet

Med stöd för automatisk validering kan EntryScape Registry säkerställa en hög datakvalitet.

Självservice

Minimera den manuella användarhanteringen. I Registry kan användarna själva registrera sig och börja publicera.

Blocks + Registry

Kombinera Registry och Blocks för att skapa den ultimata dataportalen. Hög datakvalitet och visuellt tilltalande.

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.