Tjänster för öppna data

Våra tjänster hjälper dig förstärka ditt arbete med öppna data. Vårt urval av tjänster kompletterar våra utbildningar. Ta kontakt för att superladda ditt arbete med öppna data.

Visualisera din data med entryscape blocks

Våra tjänster

Metadata underhåll och support

Grundläggande/Avancerat, Abonnemang

Datakatalog som en tjänst

Grundläggande/Avancerat, Abonnemang

Strategisk rådgivning inom öppna data

Grundläggande/Avancerat, Abonnemang

Metadata Revision Liten

15 datamängder och rapport

Metadata Revision Mellan

50 datamängder och rapport

Metadata Revision Stor

100 datamängder och rapport

Specifikationer

Förstudie, framtagning och förvaltning

Förstärk din dataorganisation och datakvalitet

Vi tillhandahåller tjänster och rådgivning för att hjälpa dig utveckla ditt arbete med öppna data och metadata. Vi har både bred och djup kunskap och har varit ledande aktör kring utvecklingen av öppna data sedan vår start 2011.

De tjänster vi tillhandahåller ska underlätta för dig när du behöver en extra hand eller någon som kan vägleda dig i din resa med öppna data.

Välkommen att ta kontakt med oss om våra paketerade tjänster eller för att skräddarsy ett paket åt just er. Vi kan hjälpa dig under din resa från ruta ett till när du kan springa själv.

Mattias Axell

Mattias Axell

Educator & Strategic Advisor
MetaSolutions

Vill du veta mer?

Produkter
Kom igång