Specifikationer som en tjänst

Vissa gånger finns det ingen etablerad standard kring hur en viss datamängd ska organiseras och publiceras. Tjänsten Specifikationer hjälper dig som behöver publicera öppna data på ett sätt som gör att andra kan ta del av det och att andra kan återanvända det. Vi hjälper dig att ta taktpinnen kring öppna data och få andra att följa med.

Om tjänsten.

Vi hjälper er att ta fram en specifikation, ett slags recept med instruktioner, för att lägga upp en viss datamängd som blir lätt att använda. Det innefattar att vi:

  • Inventerar redan eventuella specifikationer. Vi undersöker, inventerar och skriver.

  • Utreder tekniska och processmässiga möjligheter tillsammans med relevanta aktörer.

  • Designar och organiserar ett förslag för utformning. Följer internationella standarder och format. Implementerar återkoppling.

  • Publicerar en specifikation som du och andra kan följa. Vi etablerar permanent refererbar webbadress (beständig URI) enligt rekommendation från W3C.

  • Option: Vi underhåller och uppdaterar specifikationer löpande med månatlig fakturering.

Intresseanmälan.