Specifikationer som en tjänst

Vissa gånger finns det ingen etablerad standard kring hur en viss datamängd ska organiseras och publiceras. Tjänsten Specifikationer hjälper dig som behöver publicera öppna data på ett sätt som gör att andra kan ta del av det och att andra kan återanvända det. Vi hjälper dig att ta taktpinnen kring öppna data och få andra att följa med.

Om tjänsten

En datamängd som inte följer en standard eller en specifikation kan vara som att få en specifik maträtt som slängts ihop helt spontant utan närmare eftertanke – det kan leda till besvikelser. Däremot, med en specifikation så vet man vad man får. Vi hjälper er att ta fram en specifikation, ett slags recept med instruktioner, för att lägga upp en viss datamängd eller ett API som blir lätt att använda – för dig och målgrupper. Det innefattar att vi:

  • Inventerar redan eventuella specifikationer. Vi undersöker, inventerar och skriver. Redan här bjuds du in i processen.

  • Utreder tekniska och processmässiga möjligheter, behov och synpunkter tillsammans med relevanta aktörer.

  • Designar och organiserar ett förslag för utformning. Följer internationella standarder och format. Implementerar återkoppling och följer upp med dig och relevanta aktörer.

  • Publicerar en specifikation som du och andra kan följa. Vi etablerar en permanent refererbar webbadress (beständig URI). Specifikationen görs helt enligt ReSpec och fler internationella rekommendationer från W3C.

  • Option: Vi underhåller och uppdaterar specifikationer löpande med månatlig fakturering. Vi rapporterar och kommunicerar uppdateringarna med dig för dina användare.

Intresseanmälan.

Vår process för att ta fram och förvalta specifikationer och standarder resulterar i högre kund- och användarnöjdhet. Vi hjälper dig i denna process till att bidra till en högre grad av interoperabilitet, digitalisering och en öppen webb som fungerar. Med vår lösning kan din data och information kan utbytas på det sätt som passar dig och som fungerar bra för din organisation, kunder, leverantörer, partners och användare. Kontakta oss för ett möte.

Vi är en ledande del av W3C Nordic Chapter i Norden.

För oss är öppenhet viktigt, på riktigt. Därför är vi med i W3C Nordic Chapter tillsammans med W3C och våra majoritetsägare Internetstiftelsen verkar för en öppen webb. Därför arbetar vi också uteslutande med öppna standarder för den öppna webben. I vårt arbete med specifikationer använder vi till exempel standarden ReSpec. Den är öppen, gratis, tillgänglig, semantiskt korrekt, och förvaltas av W3C, med referens till W3C. Det skapar värde.