Models kartlägger dina datamängder.

Behöver du samla in stora mängder data på ett strukturerat sätt men du saknar en plan? Kanske ska du skapa en databas, en dataportal eller vill få ordning på din organisations datastruktur? Då har du kommit rätt! Låt oss förklara varför svaret finns i Models.

Nyheter

En tydlig översikt stärker datahanteringen.

Models är ett verktyg för datamodellering. Alltså, ett verktyg som skapar ritningen över den data som ska kunna samlas in på ett strukturerat sätt i till exempel en databas eller dataportal.

Styrkan med Models är att verktyget förhåller sig till alla de krav och standarder som kommer från EU. En datamodell som tagits fram med hjälp av Models kommer alltså inte bara vara välstrukturerad, utan följer även internationella standarder.

Strukturerad insamling av länkade datamängder!

Vilka data har du?

Med Models kartläggs dina datamängder och hur de bäst ska förhålla sig till varandra. Med Models skapas en länkad datastruktur.

Hur hänger datan ihop?

Models bygger skelettet till just din datamodell, dataportal eller databas. Snart har du lagt grunden för strukturerad datainsamling!

Behöver dina data struktureras med DCAT-AP?

Lugn! Models förhåller sig alltid till den senaste versionen av DCAT-AP.

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.