EntryScape är en plattform för informationshantering, byggd på Länkad Data teknologi. Med livscykelstöd för dataförvaltning, från import till access.

EntryScape
Catalog

Förvalta och publicera datamängder enligt DCAT-AP standarden. Datamängder kan vara publika API:r, datadumpar, dokumentsamlingar, mm.

EntryScape
Terms

Skapa SKOS baserade terminologier för återanvändning eller bygg vidare på existerande terminologier.

EntryScape
Workbench

Skapa dina informationsmodeller på länkad data för publicering eller för interna behov. Beskriva dina entiteter och berika med dem metadata du redan har.

     

EntryScape Registry

Extrahera, transformera och ladda upp befintlig data. Fem stjärnig data är möjlig – det är länkad data.

EntryScape Administration

Hantera användare, grupper och samarbetsytor. Med stöd för single-sign-on och directory lookup kan du stödja dina administrativa processer.