Strategisk öppna data-konsult som deltar på arbetsmöten

Ibland behövs en oberoende part som kan bistå och rådge i utvecklingen av ditt interna arbete med öppna data. Ta hjälp av vår öppna data-konsult och få strategiska rådgivning som kontinuerligt hjälper dig att ta dig framåt och höja kvalitén i ditt arbete med öppna data.

Kom igång med öppna data

Om tjänsten.

För kunder som behöver mer aktivt stöd för att komma vidare med arbetet kring öppna data inom den egna organisationen erbjuder vi en konsult som per timme deltar i interna möten. Speciellt kan ett sådant stöd handla om att:

  • Stödja inventering av vilka datamängder som finns inom organisationen.

  • Hjälpa till vid prioritering av vilka datamängder man ska börja med.

  • Arbeta med kvalitet på datamängder, t.ex. format och modeller.

  • Peka ut enkla lösningar vid publicering, t.ex. om manuella rutiner kan vara mer kostnadseffektivt än att bygga lösningar mot system som närmar sig End Of Life.

  • Kravställning mot externa leverantörer kring öppna data.

Intresseanmälan.

Rådgivare

Mattias Axell

Mattias Axell

Har sedan 2013 varit involverad i frågor kring öppna data. Arbetar huvudsakligen med att utbilda, rådge och stötta organisationer.

Eric Hjelmestam

Eric Hjelmestam

Sedan 2015 har Eric arbetat med att leda MetaSolutions samt utbilda och rådge kunder kring öppna data och länkade data.