Uppnå mer i samarbete med fler

Det finns alltid fördelar att göra saker tillsammans. Att göra det på rätt sätt med beprövade metoder och lång erfarenhet i ryggen i ett nytt område garanterar värde, nytta och stora besparingar. Tillsammans med EntryScape som verktyg, MetaSolutions erfarenhet och stöd kring data, dokument och terminologier hjälper vi dig ta nästa steg i samarbete med andra organisationer. Med eller utan våra partners. Oavsett om ni är statliga myndigheter, regioner, kommuner, företag eller föreningar. Kostnaderna sänks men effekterna och lärdomarna ökar.

Workbench

Samarbete i region och kommun

Vi hjälper gärna kommuner i samarbete i sin region och vi stöder redan samarbeten i Region Västra Götaland, Region Blekinge och Region Skåne. Genom regionsamarbeten kan vi rabattera kostnaderna för drift och support kring våra produkter och ni sparar in på utbildningar och tjänster. Betala endast i proportion till din kommuns skatteintäkter och befolkningsmängd. Är man stor ska man vara snäll!

Geodata karta

Projekt – Västra Götalandsregionen

Under 2020 påbörjade Västra Götalandsregionen ett projekt för att samordna regionens kommuner i arbetet med öppna data. Projektet upphandlade EntryScape för att vara en prisvärd lösning för alla kommuner i projektet. Projektet kontrakterade en projektledare som vi arbetar med för EntryScape, support, tjänster och utbildningar.

Offentlig upphandling – Region Blekinge

Under 2021 påbörjade Region Blekinge arbetet med RFI, en kravspecifikation vilket resulterade i valet av EntryScape efter en offentlig upphandling. Idag har Region Blekinge en egen projektledare och styrgrupp som driver på arbetet med öppna data och EntryScape och tar hjälp av MetaSolutions via supportforum, för tjänster och utbildningar.

Extern finansiering
– Region Skåne

Region Skåne fick regionala EU-medel som kunde stötta projektet S2i2 med delprojektet för öppna data. Projektet gjorde en upphandling som vanns av MetaSolutions och EntryScape som testbädd. Delprojektets styrgrupp och projektledare arbetar idag nära MetaSolutions. Vi som tillhandahåller EntryScape som går att ta del av gratis, snabbt och enkelt.

Anmäl din kommuns intresse för regionalt samarbete, mängdrabatter och kunskapsdelning! Kontakta oss.

Tematiska samarbeten

Vi hjälper myndigheter och olika organisationer kring tematiska samarbetsprojekt för att få ut mer värde och möjliggöra fler nyttor och lärdomar. Ett exempel inom kulturområdet är Digisam. Oavsett områden finns det alltid information i form av data och dokument. Vi hjälper inom områden som ekonomi, transport, statistik, arbete, kulturarv (ABM), bibliotek, e-arkiv, försvar och juridik.

Dessa projekt görs för att stödja tematiskt utifrån behov kring exempelvis öppna data, länkade öppna data, delade data (säker datadelning), dokumenthantering.