Så här får du gratis testbädd för öppna data till 2023-11-30

Den här instruktionen är till för dig som arbetar inom en kommun eller kommunkoncern i Skåne-regionen och kan ta del av gratis testbädden EntryScape. I och med att du tar del av testbädden går du med i projektet S2i2 som du kan läsa om här.

Vi tycker det är roligt att du besöker denna sida och är nyfiken på att beställa testbädden EntryScape för att komma igång med testbädden för öppna data. Inga kostnader utgår för er kommun till någon, inklusive MetaSolutions, i och med en beställning enligt instruktionerna nedan.

Så här går det till att beställa testbädden EntryScape och komma igång i några enkla steg:

1. E-posta beställning av testbädd till Britta Duve HansenMobile Heights britta.duvehansen@mobileheights.org med kopia till contact@metasolutions.se.

2. MetaSolutions svarar dig med bifogat avtal för testbädden inom S2i2 och med allmänna villkor från MetaSolutions som bilaga i vändande e-postmeddelande. Dessa avtal och villkor innebär att du godkänner att personuppgifter får behandlas i användningen av EntryScape som testbädd för din organisation inom S2i2-projektet. Inga kostnader utgår till MetaSolutions eller någon annan för din organisation inom S2i2-projektet.

3. Skriv under användaravtalet för EntryScape du fått och skicka underskrivet avtal skannat i PDF till contact@metasolutions.se.

4. För att MetaSolutions sedan ska kunna sätta upp och konfigurera testbädd (EntryScape) där organisationen kommer logga in för att jobba i testbädden behöver ni välja på två alternativ. Enkel som standard eller en svårare med subdomän.

4.A. Detta alternativ är det enklaste och ni får en instans att logga in som t.ex. kommun.entryscape.net. Informera IT om att ni börjar använda
4.B. Detta är det lite svårare och ni behöver vidta en åtgärd i er DNS (subdomän- och domänhantering) och skapa en ny subdomän. Välj i detta steg namn på subdomän och gör som i exemplet.
Exempel för namn på subdomän (och motsvarande CNAME i DNS för IT-avd):

Kommunen Kristianskrona vill ha inloggning och hantering av testbädd på catalog.kristianskrona.se och behöver därför be IT konfigurera upp en CNAME-post med värde catalog-kristianskrona-se.entryscape.net i sin DNS (domänredigerare). Där kan inte bokstäverna å, ä, ö vara med utan ersätts med a och o. Vanliga namn på subdomän är: “catalog”, “katalog”, “metadata” och “datakatalog”.

Vill du ha som i texten? Skicka exempeltexten ovan till er IT-avdelning med er bestämda subdomän. Detta är inte svåra eller tidsödande åtgärder utan mer av standardkaraktär för era IT-avdelningar som tar 5-10 minuter. IT-avdelningen bör från början vara informerade i processen om att ni ansluterar er till S2i2 och beställer testbädden för användning. Tyvärr går det inte att ha en anpassad subdomän ifall er verksamhet kräver att vara den enda auktoriteten som kan utfärda säkerhetscertifikat.

5. Återkoppla till contact@metasolutions.se angående val av 4.A. eller 4.B. och då med val av subdomän så att MetaSolutions kan sätta upp testbädden.

Frågor? Ytterligare frågor? Kontakta contact@metasolutions.se!

Det är dock viktigt att detta görs så snart som möjligt i samband med beställning för att testbädden ska kunna vara redo innan kurser.

Har du frågor om testbädden EntryScape i S2i2 och söker svar? Läs mer här.

Om ni har några frågor av teknisk karaktär kring t.ex. DNS och CNAME ni ställa dessa direkt till contact@metasolutions.se på MetaSolutions eller i användar- och supportforumet EntryScape Community.

Välkomna!