Samarbeten i regionerna förenklar hanteringen av öppna data rejält

Sverige karta

Svensk offentlig förvaltning lider ibland av att vara decentraliserad, men det finns vägar runt problemen. Samarbeten mellan kommuner och regioner är en lösning. I Västra Götaland har man kommit i gång med att hantera öppna data tillsammans.

När fler än 600 organisationer behöver ta sig an en uppgift, som att börja jobba med öppna data, utan någon tydligt uttalad eller beskriven samordning kan det bli jobbigt. Ska verkligen alla, från den minsta kommunen till de största regionerna och myndigheterna, lösa det här på egen hand?

I det här läget finns det två huvudsakliga vägar och attityder att välja mellan. Antingen ger man upp eftersom uppgiften känns för svår, eller så listar man ut hur man kan lösa problemen inom ramen för den svenska förvaltningsmodellen. Vad gäller hantering av öppna data finns det definitivt en attraktiv strategi att anamma för svensk offentlig förvaltning.
Samtliga offentliga organisationer har dels potential att dra nytta av öppna data, dels lagkrav på sig att tillgängliggöra data. De allra största regionerna, kommunerna och myndigheterna, har kapacitet att införa nya lösningar på egen hand, men för den stora majoriteten är det svårare.

Hur ska de nästan 600 mindre organisationerna gå till väga? En lösning som ser ut att passa bra för många kommuner, kanske speciellt för de allra minsta, är att kunna ta rygg på en region. Om alla kommuner inom en region sluter sig samman och ihop med regionen driver arbetet framåt, är mycket vunnet.

Precis det här händer just nu, i Västra Götaland. Med regionen (VGR) i spetsen kommer upp till 49 kommuner att tillsammans jobba med att bygga kunskap och implementera lösningar för hantering och publicering av öppna data. Ett sådant här projekt innebär nödvändig samordning och enhetlighet, förhoppningsvis med lika bra resultat som om det skedde på nationell nivå.

Eller för att uttrycka det enkelt: samarbetet innebär att en enhetlig mall för implementation tas fram.
Den kanske största poängen med en sådan här satsning är att även de små kommunerna får en chans att hänga på i den digitala utvecklingen. I förlängningen innebär det att hela Sverige får en bättre chans att göra det.

Ett annat resultat är att regionerna kan bli kittet mellan kommunerna och myndigheten DIGG som jobbar med digitaliseringsfrågor som öppna data. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, för en liten kommun att ha nära och frekventa kontakter med en stor mängd myndigheter. Ett regionalt nätverk har bättre förutsättningar att klara av det.

Som vd på MetaSolutions är det naturligt för mig att titta på de här sakerna i samband med öppna data. Vår produkt EntryScape är på god väg att bli standardverktyget för att hantera öppna data inom svensk offentlig förvaltning. EntryScape är byggt med öppen källkod och har samarbete som grundfilosofi, det gör att lösningar baserade på arbete i nätverk snabbt ger mer värde.

Och modellen med samverkan har tillämpats inom flera områden, inte bara för implementation av nya tekniklösningar. Ett gott exempel är eSam som är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan flera myndigheter och SKR. Allt för att kunna ta tillvara på möjligheter av digitalisering som är större än den enskilda myndigheten.

På ett mer filosofiskt plan kan man konstatera att den här typen av samarbeten gör det mer möjligt att behålla den decentraliserade svenska förvaltningsmodellen. Genom att komplettera den med olika typer av samarbeten minimeras nackdelarna som kommer av brist på central styrning och samordning.

Förhoppningsvis blir resultatet att vi får tillgång till det bästa av båda världar. Decentralisering eller centralisering, beroende på vad som passar bäst.

 

Skrivet av:

Eric Hjelmestam
VD, MetaSolutions

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"