4 steg för att komma igång med öppna data

Det är enkelt att få ett grepp om öppna data. Vi hjälper dig steg för steg för att komma igång med öppna data och kommer även med förslag på intressant läsning.

Boka konsultation
Kom igång med öppna data

1.

Vad är öppna data & PSI-data?

Det finns stora värden i data och vad som kan skapas med data. Öppna data är data som vem som helst fritt kan använda. Dvs inga hinder i form av kostnader eller licenser. Det är alltså mycket attraktivt för tex en innovatör att använda öppna data.

Öppna data är en delmängd av PSI-data som också innehåller det som kan ha mindre avgifter eller begränsad licens. Till detta finns det en lag, PSI-lagen.

Resurser:

2.

Vilken data kan jag publicera?

På lång sikt: publicera alla data som det inte finns något hinder kring. Praktiskt sett börjar man ofta med tabelldata med tex ekonomidata och statistik. Vanligt är också Geo-data och den data er organisation har som huvuduppdrag. Om rutiner och dataleveranser redan finns på plats är det mycket enkelt att publicera.

Ni har troligen redan publicerat data så gå igenom er webb och utforska sedan oppnadata.se för att se vad andra har gjort.

Resurser:

3.

Hur börjar jag publicera?

Vid en uppstart behöver ni både ny kunskap och ett systematiskt arbetssätt med systemstöd. Hur gör man bra data publiceringar, på vilket sätt man kan förvalta sitt arbete och vad vill mottagarna av data ha? Dessa frågor är bra att ta hjälp med vid en uppstart.

Resurser:

4.

Vilket systemstöd behöver jag?

Att förvalta öppna kräver ett metodiskt angreppssätt. Ni kan välja på egen drift, molntjänst eller egen utveckling. Vi har ställt samman och analyserat alternativen i ett white paper och visar gärna hur vi kan hjälpa dig i en demo.

Resurser:

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.

Boka konsultation

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.

Boka konsultation