Skapa dina Öppna data och PSI-förteckningar på bara en dag.
Vi erbjuder en molnbaserad lösning för framtidssäkrad informationshantering.

Behöver du hjälp med Öppna data och PSI-förteckningar?

Vi hjälper offentliga organisationer att uppfylla de krav som PSI lagstiftningen ger och der förväntningar som ställs på en modern digital förvaltning. I EntryScape har vi byggt in ett arbetsflöde som stöttar dig genom hela processen för att hantera och publicera data.

PSI-data och Öppna data i en och samma lösning

Inga parallella processer, med Med EntryScape får du en integrerad lösning för både PSI-förteckningar och öppna data:
Beskriv alla dina dataset på ett enhetligt sätt
Välj om informationen ska vara publik eller endast tillgänglig internt 
PSI data och Öppna data i samma lösning – sparar tid och resurser
 

PSI-lagen (Public Sector Information) innebär att det finns ett krav på alla offentliga organisationer att tillhandahålla en förteckning över all tillgänglig information och data. De digitala datamängderna ska förtecknas med DCAT-AP. 

 

 Ta del av vårt whitepaper kring Öppna data:

”To get the most value from your Open Data, cloud vs in house solutions”

Deciding whats best for your organisation.

Vi hjälper dig med hela livscykeln för data

Hantering av data kräver en process och en strategi på samma sätt som förvaltning av en webb kräver det. Förvaltning av data har tre huvudfaser; undersökning, beredning och underhåll. För att underlätta för våra användare har vi integrerat ett komplett arbetsflöde i systemet med stöd för respektive arbetsfas.

Checklistor och stöd för samarbete

Checklistor hjälper dig att utvärdera nya dataset och det finns samarbetsstöd för organisationens användare i form av kommentarsfält. Ju fler datamängder som publiceras desto viktigare bli underhållet. EntryScape tillåter dig att märka datamängder för specifika underhållsintervaller.   

Använd data är värdefull data

Ett syftet med öppna data är att informationen ska komma till nytta och användas. Data som inte används har ett lågt värde. Att hitta data i dagens outtömliga datalandskap beror på hur väl beskriven den är, om den sedan används beror på formatet.
EntryScape hjälper dig till rika beskrivningar så att dina data kan hittas och kan skapa nya format på data så attden återanvänds.
Lär dig mer om vårt publiceringsverktyg för öppna data: EntryScape.

Kapar kostnader för datahantering

Att hantera data kan verka som en enkel uppgift vid första anblick. Starta manuellt eller med egen utveckling för att göra beskrivningar och förvaltning av data kan framstå som en smidig lösning, men den blir snabbt kostsam.
Vårt mål är att kapa minst hälften av din alternativkostnad, från start till underhåll. Dessutom är det lätt att komma igång med EntryScape, du kan göra dina publiceringar redan från dag ett. Datahantering behöver inte vara svårt och tidskrävande eller kräva speciella utveckling från IT.

Vem har gjort det?

Vi har hjälpt ett flertal svenska och Europeiska organisationer att komma igång med PSI-förteckningar och att publicera öppna data. Läs mer om våra kunder här

Case study: Göteborgs stad

Ta del av vårt case study  ”Göteborgs stad – Öppna data från plan till handling”
Efter bara en dags arbete kunde de automatiskt publicera sina öppna data på flera portaler samtidigt.
Caset finns även tillgängligt på engelska.