Metadata Revision Liten

Denna tjänst är utformad för dig som hunnit planera eller publicera många datamängder. Ta hjälp av vår kvalitativa genomgång av upp till 15 datamängder som är publicerade eller planeras att publiceras av er.

Karriär

Om tjänsten.

Denna genomgång hjälper en organisation, t.ex. myndighet, att få en professionell granskning av sina datamängder som en del i processen av att höja kvaliteten. Tjänsten Metadata Revision Liten innefattar:

  • Kvantitativ och kvalitativ analys av informationen ni har publicerat eller ska publicera

  • Jämförelse med de svenska rekommendationer som finns

  • Kontroll av att informationen finns på både svenska och europeiska dataportalen

  • En rapport tas fram som sammanfattar granskningen samt ett antal rekommendationer kring vidare arbete.

Intresseanmälan.