Öppna data och öppna geodata stärker Helsingborgs strategi för informationshantering

Klara Århem pratar om öppna och delade data i Helsingborg stad

Förutom de förväntade fördelarna med öppna data och delade data är de även en viktig del av Helsingborg stads strävan att gå i från interndebitering. Det blir enklare att göra information tillgänglig kostnadsfritt för alla delar av stadens verksamhet. Det berättar Klara Århem som är GIS-ingenjör i Helsingborg.

Det rör på sig i Helsingborg just nu, vilket bland annat visats av stadsmässan H22 City Expo 2022 som pågick 30 maj – 3 juli. Men Helsingborg handlar inte bara om att uppleva ”nya innovationer, kultur och mat i världsklass, musik, utställningar och mycket mer”, för att citera sajten för H22. Sedan flera år tillbaka pågår också en satsning på öppna och delade data.

– Helsingborg har en lång historia av öppna data, sedan 2013. Geografisk information lämpar sig väl som öppna data, berättar Klara Århem, GIS-ingenjör i Helsingborg stad.

Fokus på geografisk information

Sedan bytet från en gammal plattform till MetaSolutions EntryScape, i februari 2022, har Helsingborg uteslutande publicerat just geografisk information, eller GIS-data som den ofta benämns, som öppna data, men det pågår diskussioner om att publicera även andra typer av data.

– Vi hade publicerat ungefär 80 datamängder innan vi bytte plattform. Hittills har vi publicerat 27 datamängder med EntryScape, men vi planerar att publicera fler under hösten, säger Klara Århem.

De publicerade datamängderna är tillgängliga så väl på den nationella portalen för öppna data och EU-portalen, som på Helsingborgs egna portal. Exempel på publicerade datamängder är detaljplaneområden, adresser, byggnader, olika typer av parkeringsplatser, lekplatser, cykelpumpar och offentliga toaletter.

Klara Århem är en av 13 anställda på Helsingborgs enhet för geografisk information och visualisering. Det är en enhet där de flesta jobbar med GIS, som står för geografiska informationssystem, alltså system som används för att hantera och analysera data som har en geografisk koppling. Sådana kallas brukar kallas ”geodata”.

För tillfället är det personal på GIS-enheten som använder EntryScape, men personer från andra av stadens förvaltning har varit involverade i upphandlingen av plattformen. Tanken är att det ska finnas många ansvariga utspridda inom organisationen. Det ska vara enkelt att publicera i princip vilka typer av data som helst.

Öppna data passar med skattefinansiering

Bland många anledningar att publicera öppna data nämner Klara Århem en viktig principiell:

– De data som vi skapar och använder är skattefinansierade och ska vara tillgängliga för alla. Ju fler som kan få nytta av våra data, desto bättre. Med öppna data hoppas vi också kunna ge en bättre inblick i vår verksamhet och en större möjlighet för våra invånare att påverka, säger Klara Århem.

En intressant nytta och vinst för verksamheten är att Helsingborg stad ser både internt delade data såväl som öppna data vara del i samma strategi.

– Vi vill undvika att interndebitera mellan olika delar av Helsingborgs stad. För att kunna arbeta effektivt och smart är det viktigt att vi inom staden har tillgång till varandras data. EntryScapes Catalog passar bra för att göra information tillgänglig även inom en organisation, förklarar Klara Århem.

Teknikbyte avslöjade dolda kostnader

Under arbetet med att implementera EntryScape visade det sig att Helsingborgs data används flitigt:

– När vi bytte plattform var det populära datamängder som inte var tillgängliga några dagar. Vi blev förvånade över hur många frågor det ledde till, från privatpersoner, olika organisationer och företag. Det var många som som undrade vart data hade tagit vägen och bad oss att skicka dem via e-post istället, berättar Klara Århem.

Det blev tydligt att människor är intresserade av den information som delas ut, samt hur mycket tid det tar att hitta och skicka vidare data manuellt, utan tillgång till en plattform som EntryScape.

Vad gäller implementationen och användningen av EntryScape upplever man att det gått väldigt smidigt, utan att några större problem har uppstått. Under införandet har Helsingborg haft återkommande möten med MetaSolutions när de undrat över saker, vilket har fungerat bra. Helsingborgs stad har i slutet av augusti även gått två utbildningar i öppna data och EntryScape inom projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering. Det är ett är ett regionalt samverkansprojekt som drivs av Region Skåne och som ger stöd i att införa säker digital kommunikation och att publicera och använda öppna data.

Efter några månader som EntryScape-användare har Klara Århem en önskelista klar för sig, vad gäller ytterligare integrationer till plattformen:

– Det vore jättebra om EntryScape skulle kunna användas för att få in idéer och förslag från invånarna, avslutar Klara Århem.

Just idéer på dataanvändning och förslag på ytterligare datamängder från medborgare är unika funktioner i EntryScape Catalog. Att integrera dem på kommunens webbsida är en bra ide!

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"