DCAT-AP

DCAT-AP är en applikationsprofil vars syfte är att välja ut och förtydliga egenskaper som ska användas inom olika områden. Det handlar om hur man ger information om datakataloger och dess innehåll på ett standardiserat sätt.

Visualisera din data med entryscape blocks

1.

Kort bakgrund om DCAT-AP

För att rationellt kunna samla in information från många organisationer och sedan presentera den för de som söker, har vi i Europa valt DCAT-AP som metod och tillika standard.

Utmaningen som Europeiska kommissionen stod inför var att samla in data från 28 EU-länder, som i sin tur har upp till 1000 organisationer med 100 datamängder, utan att anställa hundratals administratörer.

Därför beslutade kommissionen om automatisk insamling – och valet föll på DCAT-AP. Det löser grundfrågan för kommissionen och ger samtligt sätt att bygga utforskningar av vilken data som finns i sk dataportaler för de som vill vidareutnyttja data.

2.

DCAT-AP och öppna data

Inom EU är det tydligt vad som är obligatoriskt och valfritt vid publicering av öppna data. Ibland finns det även specifika termer eller referenser som ska användas för att beskriva data. Allt detta har gjorts för just användningsfallet öppna data kopplat till PSI-direktivet.

Sverige har en egen anpassning (DCAT-AP-SE) vars huvudsyfte är att förtydliga och hjälpa implementatörer. I Sverige har vi gjort samma analys som EU-kommissionen för att rationalisera insamlingen. Idag är DCAT-AP-SE det enda sätt en PSI-förteckning kan lämnas till den nationella portalen. Det gör att vi i Sverige har den mest rationella datainsamlingen i hela EU, med endast minimal manuell hantering i processen.

3.

Hur fungerar DCAT-AP?

I DCAT-AP beskriver man sin information i tre steg: För en datakatalog (1), för en datamängd som hör till katalogen (2) och för de distributioner som är kopplade till datamängden (3).

En datamängd är endast en beskrivning av vilket data som finns och vad den innehåller. Den faktiska tillgången till data kallas distribution. Detta innebär att det går att ge access till samma datamängd på flera sätt. En datamängd kan nås såväl via en nedladdningsbar .zip-fil som ett API-anrop.

4.

Catalog använder DCAT-AP

Med EntryScape Catalog kan du enkelt skapa beskrivningar av dina öppna data med DCAT-AP. Men utmaningen med öppna data är större än att bara skapa en första DCAT-AP-fil. Frågan om att publicera en datamängd börjar redan med frågan om data får/kan vidareutnyttjas och blir sedan en process med tillgängliggörande och sedan livscykelhantering där information löpande ska uppdateras.

Dessutom vill du presentera dina data på dataportaler och på din egen webb. Det är hela denna process som EntryScape Catalog stödjer. Med minimal manuell insats.

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.