Gör data sökbart

Förädla informationen om data för att göra den sökbar, tillgänglig, interoperabel och återanvändningsbar.

MetaSolutions Entryscape Geodata

Låt data skapa värde

Få insikter och ta beslut baserade på fakta. Effektivisera arbetsprocesser och minimera manuell bearbetning av information. All data i organisationen ska kunna upptäckas, utforskas och användas – för er nytta och värde.

Öppna data och delade data.

Enkelt och smidigt – oavsett om data ska visas på en hemsida, intranät eller på en dataportal så arbetar du i en och samma process.

Arbetsprocess

Inbyggt samarbetsstöd med checklistor och förslag ger dig en komplett kontrollerad process från förslag med informationsklassning till publicering och visning av data.

Geodata

Geografisk data med en anpassad profil. Processen att uppdatera automatiseras med en integration till befintliga GIS-system. Insikter och användning stöds med kartvisualisering.

Standarder

Den enda lösningen med fullt stöd för de metadatastander som krävs för data, DCAT-AP-SE 2.0 och geodata enligt NMDP4.0 I grunden bygger det på länkade data.

Visualisering

Visualisera data på ett förståeligt, enkelt vis och inspirera till vidareanvändning. Som en del i arbetsprocessen kan en visualisering läggas till för ett diagram eller en karta.

API och integrering

Via API:et kan olika integrationer göras. Exempelvis schemalagd uppdatering av den data du delar. Låt innehållet automatiskt presenteras på din webb.

Vad tjänar du och din organisation på detta?

Effektivitet

 • Skapa total sökbarhet av verksamhetens information

 • Automatisera informationsflöden från externa system

 • Ta bort manuellt arbete med vanliga förfrågningar

 • Självservice för medarbetare och externa intressenter

Digitalisering

 • Organisera data enligt standarder för den semantiska webben

 • Maskinläsbar information möjliggör innovation och verksamhetsnytta

 • Öppen källkod motverkar inlåsning och ger möjligheten att flytta när du vill

Trovärdighet

 • Transparens gentemot ägare, kunder och medborgare

 • Datadrivna beslut bidrar till en hållbar utveckling och effektiv allokering av resurser

 • Förenkla kommunikation till beslutsfattare, kunder, politiker och media

Innovation

 • Dela data till interna eller externa tagare enligt FAIR-principerna
 • Bidra till open science och exponera data för världens alla forskare

 • Dela data som du vill, till vem, hur och när du vill

 • Länka och hänvisa till data i applikationer som tagits fram

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.

Kontakt

Alex Forsberg

Affärsutvecklare

Arbetar med affärsutveckling vid MetaSolutions. Snappar upp allt som rör sig i och kring öppna data och geodata.

Eric Hjelmestam

Chief Commercial Officer

Driver affärsutveckling och försäljning hos MetaSolutions med fokus på kunder och strategiska partnerskap.

Mattias Axell

Utbildare och Strategisk Rådgivare

Leder utbildningsinitiativ, rådgivning och projekt hos MetaSolutions. Andas öppna data och geodata sedan 2014.