EntryScape kommer till Italien när BUP Solutions och MetaSolutions blir partners

ATTACHMENT DETAILS MetaSolutions_BUPSolutions_nytt_partnersskap-i-italien

BUP Solutions, specialister inom Länkade data, och MetaSolutions har inlett ett partnerskap för att främja användningen av EntryScape för avancerade Länkade data-lösningar i Italien.

EntryScape, som är ett verktyg för informationshantering och datadelning, är helt baserad på öppen källkod och länkad data. Med EntryScape möjliggörs insamling, hantering och visualisering av data. Med flera moduler och med den höga förmågan till konfigurering kan plattformen möta olika kunders behov och levereras som en molntjänst (SaaS).

Starten på samarbetet mellan BUP och MetaSolutions har varit att anpassa EntryScape för dagens italienska metadataprofil DCAT-AP-IT. Denna anpassning är avgörande för dokumentationen av öppna dataset enligt de senaste riktlinjerna för öppna data från den italienska digitala byrån (AGID). EntryScape är en mycket konfigurerbar plattform, så det är lätt att ställa in stöd för andra metadataprofiler.

– I dag har användare i Italien återkommande problem med att skapa hållbara Länkade datalösningar. Med EntryScape och ett partnerskap som besitter spetskompetens kommer det här bli radikalt mycket enklare, säger Eric Hjelmestam som är VD för MetaSolutions.

EntryScape används redan för att hantera datakataloger av offentlig sektor i Sverige, Tyskland och Schweiz, och av Europeiska kommissionen själv, Joint Research Centre.

Italiensk profil kan testas på EntryScapes webbplats: https://entryscape.com/en/free/

Testa Entryscape free

Om BUPSolutions
BUP hjälper sina kunder i alla faser av datahanteringsprocessen, från extrahering av kunskap från fri text till modellering, avstämning, integration och länkning av data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"