Skjutsgruppen är ett perfekt exempel på när öppna data skapar samhällsvärde

Skjutsgruppen är det ultimata exempel på det värde som kan skapas med hjälp av öppna data.

Öppna och delade data har en stor potential för att ge engagerade medborgare möjligheter att skapa innovativa lösningar. Potentialen blir ännu större om det offentliga hjälper till. Dessutom kan kommuner, regioner, staten och myndigheter få smarta lösningar nästan ”gratis”. Skjutsgruppen är ett ypperligt exempel på det här.

Samarbeten mellan medborgare och det offentliga handlar inte bara om pengar, utan även om att offentliga organisationer ofta har svårt att få tid och resurser att räcka till. Vad passar då bättre än engagerade medborgare som drar sina strån till stacken? Det handlar om en klassisk, så kallad win-win-situation.

Ett samarbete mellan Skjutsgruppen, Göteborgs stad och Umeå kommun är ett utmärkt exempel på det här. Skjutsgruppen är en ideell förening vars syfte enligt dess hemsida är att vara en ”plats för kreativa samtal om hållbar mobilitet, deltagarkultur och samskapande”. Konkret erbjuder Skjutsgruppen en plattform som underlättar samåkning i hela Sverige, till det facila priset av 80 kronor per år. I skrivande stund har föreningen drygt 71 400 medlemmar.

Bättre hållbarhet med öppna data

Hur kommer öppna data, Göteborg och Umeå in i bilden vad gäller Skjutsgruppen?

– Vi har hållbarhet på agendan. Med tillgång till data kan vi skapa bättre lösningar. Användning av öppna data innebär att alla kan se data. Det är en demokratifråga, berättar Kim Lantto, utvecklingsledare i Göteborgs stad, med öppna data som specialitet.

– När vi får tillgång till statistik från Skjutsgruppen i form av öppna data kan vi se trender vad gäller samåkning. Det blir enklare för oss att få tillgång till data som vi behöver, förklarar Maria Söderlind, kommunstrateg i Umeå kommun, också med öppna data som specialitet.

Lästips: Öppna data förenklar jämförelser mellan kommuner och regioner

Kim Lantto berättar vidare att en ökad samåkning är bra vad gäller hållbarhet. Enkelt uttryckt blir det mindre avgaser och lägre energiförbrukning.

– Staden mår bättre av medborgarnas engagemang. Skjutsgruppen har skapats av medborgare för att uppfylla ett reellt behov, säger han.

Förutom allmänna samhällsvinster handlar det alltså om att kommuner kan få tillgång till värdefulla data som kommer till användning för att planera vägar och annat som rör trafik, och för samhällsbyggnad i största allmänhet.

Dela den här berättelsen i dina sociala kanaler!

Vägvisare för öppna data

Skjutsgruppen får stöd av Vinnova. Det är alltså inte bara medborgare och kommuner som bidrar. Dessutom har Skjutsgruppen inlett ett samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), som erbjuder gratis medlemskap i Skjutsgruppen till sina medlemmar. Göteborg och Umeå bidrar inte med reda pengar, men med arbetstid för Kim Lantto, Maria Söderlind och deras kollegor.

Samarbetet med STF visar att en medborgarskapad lösning som Skjutsgruppens kan bidra med nytta till andra föreningar. På sikt kan man även tänka sig samarbete med näringslivet. Så länge alla inblandade parter, och samhället i stort, når fördelar så är samarbeten intressanta.

Skjutsgruppens projekt visar på potentialen för öppna data, vad gäller att förenkla för medborgare att själva skapa lösningar och bidra till samhällsbyggnaden. Förutom att bidra med konkret nytta för medborgare stärker projektet demokratin i Sverige, eftersom medborgare kan påverka hur samhället fungerar genom att skapa egna, innovativa lösningar.

MetaSolutions, med plattformen EntryScape för att hantera och publicera öppna data, kommer in i bilden via samarbete med Göteborgs stad. Eftersom data från Skjutsgruppen är öppna data så är vidarepublicering till exempelvis Sveriges dataportal möjlig. Det gäller så väl de data som kommer direkt från Skjutsgruppen och aggregerade data baserade på dem, som resultat av analyser i vilka Skjutsgruppens data har använts.

Lär dig mer om öppna data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"