Metasolutions 2024 – Så gick det första kvartalet

Så gick det för datadelningen det första kvartalet 2024.

På MetaSolutions följer vi öppna datas tillväxt och status i samhället med stort intresse. Därför presenterar vi här en sammanställning över hur det gått för öppna och delade data under det första kvartalet av 2024.

Om all information från Sveriges offentliga aktörer skulle finnas tillgänglig som öppna data hade samhällsvärdet varit näst intill obeskrivbart. Ökad transparens är som balsam för demokratin och en snabbare och strukturerad digitalisering skulle öka både effektiviteten, samarbetsmöjligheterna samt cybersäkerheten. Då har vi inte ens gått in på alla spännande affärsmöjligheter som kan skapas i kölvattnet av ett sådant digitalt landskap.

Hur drar vi vårt strå till stacken?

Att skapa en nationell eller internationell “web of data” är inget som någon kan göra ensam. Vi på MetaSolutions anser att datadelning måste vara en enkel aktivitet, och med vår tjänst EntryScape har det blivit just enkelt! Inom en timme kan du med hjälp av EntryScape titulera dig som datadelare. Det är inte längre svårt!

Vill du veta mer om Öppna data? Surfa in här.

Hur går det för datadelningen i Sverige?

Vi på MetaSolutions är positiva. Det går framåt och varje steg räknas. Här har vi några exempel:

  • 17 procent av Sveriges offentliga aktörer publicerar öppna data enligt den europeiska metadataspecifikationen DCAT-AP, som också är internationellt rekommenderad. Detta betyder i sin tur att 83 procent kan göra mer, så vårt arbete har bara börjat!
  • Det finns i dagsläget över 7 000 begrepp publicerade i Dataportalen vilket är en fantastisk nyhet. Ju fler gemensamma begrepp vi har definierat, desto tydligare blir det när datamängder ska användas av fler än en person, myndighet eller organisation.
  • Just nu finns det 46 specifikationer i Sveriges dataportal. Det betyder att det tillkommit 6 stycken specifikationer bara under årets första kvartal! Specifikationerna maximerar det värde som kan utvinnas ur data då de möjliggör för olika sorters system att kommunicera med varandra och därmed fungera tillsammans.

Kvartalets nykomlingar i Dataportalen

Vill du dela data på ett enkelt sätt? Testa EntryScape Free.

Vi blir fler som delar öppna data enligt DCAT-AP. Några av kvartalets nykomlingar i Dataportalen var:

  • Älvkarleby kommun
  • Ånge Kommun
  • Lilla Edets kommun
  • Tierp kommun
  • Heby kommun.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"