Tillsammans blir vi starka – öppna och delade geodata är en bra start

öppna och delade geodata är en bra start - Intervju med Eric Hjelmestam

MetaSolutions vd Eric Hjelmestam tar plats i styrelsen för Geoforum. Här kan MetaSolutions bidra till och aktivt verka för öppna och delade geodata. Öppena geodata är centrala för ökad transparens i samhället och därmed till en hållbar samhällsutveckling.

Efter att MetaSolutions blev medlem i den ideella föreningen Geoforum Sverige i juli 2020 är det tydligt att geodata är en viktig nyckel för att öka transparensen i det svenska samhället. Det är en bra förklaring till att MetaSolutions vd Eric Hjelmestam sa ja till att bli en av 13 styrelsemedlemmar i Geoforum, i april i år.

– Geoforum arbetar för att öka användningen av geodata och därmed bidra till en smart och hållbar samhällsutveckling. Öppet tillgänglig information och data är centralt i MetaSolutions arbete, därför var det självklart att tacka ja till möjligheten att ingå i Geoforums styrelse, säger Eric Hjelmestam.

Med tanke på det ambitiösa målet är det lyckosamt att Geoforums styrelse bjuder på en bra blandning av olika typer av intressenter: statlig och kommunal verksamhet, konsultföretag, mjukvaruföretag, akademisk verksamhet och en branschorganisation. Den breda förankringen ökar chansen att lyckas.

Standarder underlättar publicering av data

Att Eric Hjelmestam sitter med i Geoforums styrelse innebär så klart att MetaSolutions engagemang i föreningen ökar. Vad kan MetaSolutions bidra med?

– Vi arbetar med informationshantering och kan direkt bidra med det. Vi möter dagligen i vårt arbete djup, men utspridd, kompetens om data och tjänster kring geodata. Vårt bidrag blir att lägga till vår djupa kunskap om datadelning, säger Eric Hjelmestam.

Han nämner tre områden inom vilka MetaSolutions kan bidra på ett konkret sätt:

  • Att föra ut dagens stora mängd stängda geodatamängder till moderna öppna verktyg för att arbeta med data och informationshantering.
  • Att driva på arbetet med standarder, vilka underlättar publicering och konsumtion av data. MetaSolutions arbetar mycket med standardisering, till exempel tillsammans med W3C som är den viktigaste organisation för webbens utveckling.
  • Att verka för ökad öppenhet i alla led av arbetet med data och för själva datamängderna.

Geodata vägvisare för andra data

Orsaken till att MetaSolutions kan bidra till arbetet i en organisation som Geoforum är enkel att beskriva: majoriteten av datamängderna med geodata i Sverige i dag är inte öppna. Det innebär att de är svåra att dela och göra tillgängliga för alla intressenter.

– Vi vill vara på plats där vi kan göra nytta och bidra. Eftersom vi själva har varit en startup för inte så länge sedan har vi också kunskap om hur man kan övervinna utmaningar med att förverkliga affärsidéer som inbegriper data, till nytta både för företagen och samhället, säger Eric Hjelmestam.

På längre sikt är arbetet med att göra geodata öppna och delade även en vägvisare för att arbeta med andra typer av data. Det finns mycket geodata i Sverige som hanteras proprietärt, vilket gör att det är svårt att komma i gång med projekt. Det är lätt att se nyttoeffekter och ekonomiska vinster med att göra geodata öppna och delade gör att det finns ett stort intresse för sådana projekt.

Med lyckade erfarenhet från projekt som involverar öppna och delade geodata blir det naturligt att arbeta vidare med att göra andra typer av data öppna och delade. Om vi ser på geodata i ett större perspektiv innebär smart hantering av sådana också en snabbstart för effektiv digitalisering, inte minst inom offentlig sektor.

Öppna geodata viktiga i vardagen

En förenklad definition av geodata är att det är alla data som på något sätt kan knytas till en (geografisk) plats. Eftersom de flesta av aktiviteterna och resurserna inom offentlig verksamhet kan knytas till olika platser är det enkelt att inse betydelsen av geodata.

Det samma gäller för de enskilda medborgarens vardag. Folk bor någonstans, de åker i väg till sina jobb som finns någonstans och deras barn leker någonstans. Här har vi en naturlig beröringspunkt mellan offentlig förvaltning och medborgarna. Och hur kan man beskriva den beröringspunkten bättre än med en webbtjänst för att enkelt hitta bra detaljplaner, grillplatser eller islekbanor?

För att sådana tjänster ska bli verklighet krävs det tillgång till geodata, vilken bara blir möjlig om geodata är öppna och delade.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"