Kategori: Öppna data

Kategorier

1504, 2024

Värdefulla datamängder – så arbetar Lantmäteriet med öppna data

april 15th, 2024|Geodata, Inspiration, Nyheter, Öppna data|

Lantmäteriet planerar att göra öppna data tillgängliga avgiftsfritt i början av nästa år. Det beror ytterst på att det krävs i ett EU-direktiv om värdefulla datamängder. Projektledaren Mikael Jenssen är positiv, men ser också utmaningar med kostnader och riskbedömningar. Lantmäteriet är av naturliga skäl en ledande aktör i Sverige vad gäller geodata. Nu påverkar ett EU-direktiv om värdefulla datamängder (high value datasets, HVD) myndighetens hantering av sådana datamängder. – Särskilt värdefulla datamängder som ska göras tillgängliga avgiftsfritt pekas ut. Tanken är att tillgången till sådana data ska ge maximal samhällsnytta, förklarar Mikael Jenssen, ansvarig för ett projekt för att hantera [...]

1103, 2024

Standarder lägger grunden för den digitaliserade skolan

mars 11th, 2024|Inspiration, Öppna data|

Johanna Karlén på Swedish Edtech Industry arbetar med att ta fram standarder för utbildningssektorn. Här förklarar hon hur gemensamma lösningar för standardisering stärker digitaliseringen av svensk skola och varför det är smart att arbeta med öppna data. En standard är lite av en överenskommelse över hur olika it-system ska kommunicera med varandra och hur information ska överföras från ett system till ett annat. Om det skapas enhetliga och transparenta rutiner som alla kan enas kring, närmar man sig sakta det som lite fint kallas interoperabilitet - alltså förmågan hos olika tekniklösningar och datakällor att fungera tillsammans. En som kan [...]

1302, 2024

Öppna myndigheten – då är offentlig förvaltning öppen på riktigt

februari 13th, 2024|Inspiration, Öppna data|

Att arbeta med IT-system eller efter arbetsrutiner som inte anpassats för öppenhet kan bidra till att information, som skulle vara öppen, stängs in. I den andra upplagan av boken Öppna myndigheten tar Johan Eriksson ett helhetsgrepp om offentlighetsprincipen och varför den svenska modellen är hotad av digitalisering och AI. Boken bidrar även med stöd för hur användning av öppna data bidrar till öppenhet i förvaltningen. Johan Eriksson har en bakgrund som arkivarie, och har därför funderat en hel del på hur information kan hanteras på bästa sätt. Numera jobbar han som skribent, projektledare och föreläsare i egen regi. Han har [...]

2311, 2023

Värdefulla data ska publiceras – öppna data förenklar

november 23rd, 2023|Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data|

Från juni 2024 måste offentliga organisationer, som kommuner, publicera data som klassas som värdefulla av EU. Det finns i vissa fall möjlighet att söka uppskov till 2025. De här datamängderna ska vara tillgängliga kostnadsfritt, på ett sätt som gör dem enkla att återanvända. Organisationer som redan publicerar öppna data får en enklare resa med att uppfylla kraven, än de som inte gör det. Även om många datamängder inom offentlig sektor är viktiga så är vissa datamängder viktigare än andra. De finns av en anledning. Så kan tankarna bakom begreppet ”värdefulla datamängder” beskrivas. Det handlar inte om godtyckliga värderingar, utan om [...]

611, 2023

EntryScape-kurser lockar många i Västra Götaland

november 6th, 2023|Nyheter, Öppna data|

MetaSolutions kurser om EntryScape och öppna data har flera syften: dels att hjälpa kunder att komma i gång med EntryScape, dels att sprida kunskap om öppna data och delade data. Dessutom finns det mer specialiserade kurser för dem som har kommit i gång med grunderna. Häng med när kursledaren Mattias Axell hjälper kommuner från Västra Götalandsregionen att komma i gång.

102, 2023

Förväntningarna på öppna data är höga i Enköping

februari 1st, 2023|Case, Öppna data|

När Enköping ska sätta i gång med att publicera öppna data börjar man med en stor föreläsning för inspiration och information. Förhoppningen är att fånga upp och stärka den entusiasm som redan finns, och att få fart på diskussioner om tillämpningar. Läs hela vår intervju med Tomas Glatz, utvecklingsstrateg på Enköpings kommun.

1912, 2022

Lomma kom igång med öppna data på två månader

december 19th, 2022|Case, Öppna data|

När beslutet togs att jobba med öppna data i Lomma kommun kavlade man upp ärmarna och satte i gång inom S2i2-projektet som drivs av Region Skåne. Två månader senare var man igång på allvar och efter ytterligare en månad har tolv datamängder publicerats. Läs hela vår intervju med William Walker, digitaliseringsstrateg i Lomma.

410, 2022

Rivstart med kurs om öppna data i Malmö

oktober 4th, 2022|Case, Öppna data|

Tekniska plattformar är viktiga för att lyckas hantera öppna och delade data. Men i Malmö framhåller man ännu mer vikten av utbildning och information. Läs vår intervju med Maria Thernström, tjänsteägare för öppna data och Johan Hansen, verksamhetsutvecklare i Malmö stad.

2709, 2022

Öppna data gör hållbarhetsrapportering hållbar

september 27th, 2022|Nyheter, Öppna data|

Arbetet med hållbarhetsrapporteringen är tidskrävande och kostsamt, och kan för det mesta inte återanvändas eller användas för enkla jämförelser internt eller med andra. Med öppna och delade data blir rapporteringen enklare och går snabbare. Men framförallt underlättas utvärderingen av praktiskt hållbarhetsarbete för alla.

1306, 2022

MetaSolutions stöder Österrike i att mappa den österrikiska Open Government Data metadata-profilen till DCAT-AP

juni 13th, 2022|Inspiration, Nyheter, Öppna data|

Vår kollega och medgrundare Hannes Ebner deltog i arbetsgruppen om metadata för öppna data och öppen förvaltning i Österrike. Som författare tillsammans med Gregor Eibl (Donauuniversitetet Krems), Brigitte Lutz (Stadt Wien), Manfred Mittlböck (Research Studios Austria Forschungs-gesellschaft mbH), Michael Reichart (Bundesrechenzentrum GmbH) och med bidrag från flera andra aktörer utvecklade de en ny version av den österrikiska metadataspecifikationen Open Government Data med särskilt fokus på att tillhandahålla en mappning till DCAT-AP. “Resultatet inkluderar en mappning av den befintliga specifikationen för att beskriva öppna data till DCAT-AP. Detta är ett mellansteg mot en möjlig österrikisk anpassning av DCAT-AP”, säger Dr. [...]

3005, 2022

Falun går från ord till handling med öppna data

maj 30th, 2022|Öppna data|

I Falu kommun har användningen av öppna och delade data, bland annat geodata, tagit fart. En nyckel till framgången har varit att snabbt gå från teoretiska studier till att testa praktiska lösningar. Projektledaren Per Widehammar berättar att det övergripande målet är att ett perspektiv för öppna och delade data ska finnas med i all digital utveckling i kommunen. Per Widehammar som är digital verksamhetsutvecklare i Falu kommun har sedan förra hösten jobbat med att få i gång användningen av öppna och delade data i kommunen. Ett första mål är att publicera tio datamängder, i dagsläget har man publicerat fem. [...]

2203, 2022

Skåne kraftsamlar kring öppna data – 5 kommuner och flera företag går i bräschen

mars 22nd, 2022|Öppna data|

I Skåne har man gjort en rivstart med öppna data. Med samordning av Region Skåne som bas är fem kommuner redan i gång och fungerar som föregångare för de övriga. Även näringslivet deltar, berättar Anna Gillquist på Region Skåne. Bakom projektnamnet Skånsk Samverkan för innovativ Informationshantering (S2i2) finns flera intressanta initiativ för digitalisering i Skåne. Anna Gillquist som är regional digitaliseringskoordinator berättar om en satsning på öppna data som kommer att pågå under 2022 och en bit in på 2023: – Våra mål är att samtliga 33 kommuner i Skåne ska komma i gång med öppna data och att [...]

412, 2021

Standarden som både förenklar och förklarar öppna och delade data

december 4th, 2021|Öppna data, Produkt & Företag|

Den svenska standarden för metadata DCAT-AP-SE är mest avancerad i EU. Det ger förutsättningar för effektiv och enkel hantering av data. MetaSolutions Matthias Palmér har haft en ledande roll i arbetet med att formulera standarden. Häng med när han förklarar hur den fungerar och varför den är viktig. Metadata, data om data, är nyckeln till enhetlig datahantering och delning av data. Det är den övergripande tanken bakom EU-standarden DCAT-AP (Data Catalog Vocabulary Application Profile). Den baseras på den mer grundläggande W3C standarden DCAT. Det har visat sig att det behövs nationella anpassningar av DCAT-AP, vilket har gjorts i Sverige med [...]

312, 2021

Geodata centrala för kommuner – men effektivare hantering behövs

december 3rd, 2021|Geodata, Öppna data|

Effektivare förvaltning av och enklare tillgång till geodata ger mer tid och resurser för innovation. Viktiga steg på vägen är att förenkla hantering, publicering och åtkomst till data, genom att använda öppna och delade data. Andreas Fogelberg på MetaSolutions beskriver hur det bör fungera. Andreas Fogelberg som är senior utvecklare på MetaSolutions sedan ett år tillbaka har en gedigen bakgrund vad gäller att jobba med geodata, i flera olika roller. Under åtta år i statlig tjänst, på Riksantikvarieämbetet, och därefter åtta år på olika kommuner (Enköping, Eskilstuna och Västerås) har han ägnat sig åt både förvaltning och utveckling med geodata [...]

2610, 2021

Med data blir elanvändning smartare – målet är klimatneutralitet

oktober 26th, 2021|Case, Inspiration, Öppna data, Smart stad och IoT|

ElectriCITY driver ett stort antal projekt för smarta och hållbara städer. En projekt har som mål att göra elanvändningen i Hammarby Sjöstad i Stockholm klimatneutral. Rickard Dahlstrand på ElectriCITY berättar om hur det ska gå till och om hur data är nyckeln till smartare förvaltning av fastigheter. Det är lätt att förstå att fastighetsbranschen behöver ha tillgång till och kunna hantera data av olika slag. Ett av de viktigaste områdena ur det perspektivet är att effektivisera energianvändning. Det har man tagit fasta på i stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm. ElectriCITY som beskriver sig som en medborgardriven innovationsplattform driver cirka [...]

812, 2020

14 nya kommuner ansluter sig till öppna data i Västra Götaland 

december 8th, 2020|Kunder, Öppna data, Produkt & Företag, Smart stad och IoT|

Nu börjar det bli allvar med Västra Götalandsregionens projekt för öppna data. Regionen, Göteborgs Stad och Skövde kommun fick i november sällskap av 14 ytterligare kommuner. Fredrik Eriksson som är regional samordnare för arbete med öppna data i Västra Götaland ser framtiden an med tillförsikt.

703, 2018

Öppnadata.se får hederspris i IDGs Topp 100 för 2018

mars 7th, 2018|Inspiration, Öppna data, Produkt & Företag|

Öppna data är en fortsatt het trend, inte minst bland svenska myndigheter. Öppnadata.se som drivs av Riksarkivet hjälper dig att hitta datakällor och dela med dig av dina egna. Webbplatsen öppnadata.se vars tekniska bas MetaSolutions byggt på uppdrag av Riksarkivet, får hederspris i IDGs Topp 100 – en utvärdering av Sveriges bästa sajter och nättjänster 2018. Här kan du läsa mer: IDG Topp 100

Till toppen