Kategori: Nyheter

Kategorier

1505, 2024

Interoperabilitet var enklare när en skruv skulle passa i en mutter

maj 15th, 2024|Inspiration, Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data|

Samverkansprojektet Single Face to Industry (SFTI) verkar för enhetlighet i hur offentlig sektor kommunicerar digitalt med sina leverantörer så att den elektroniska handeln inom offentlig sektor kan bli interoperabel. Trettio års erfarenhet har lärt SFTI skillnaden mellan interoperabilitet i teorin och att få allt att flyta på i praktiken. Otaliga tester har gjorts på människor, där flera personer har fått titta på samma bild men sett helt olika budskap. Olika människor uppfattar alltså nödvändigtvis inte samma meddelande likadant. Förståelsen för människans kognitiva komplexitet är en mycket viktig faktor för den som vill förstå varför en standard inte alltid skapar den [...]

705, 2024

Datadelning – på väg mot en interoperabel offentlig förvaltning

maj 7th, 2024|Inspiration, Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data|

En viktig förmåga i ett informationssamhälle är interoperabilitet, som innebär att system "samarbetar" genom att få tillgång till och använda varandras information. Det är så pass viktigt att regeringen har låtit utreda möjligheten att införa en lag som ska reglera informationsutbyte i offentlig förvaltning. Precis lagom till julen 2023 hamnade utredningen “En reform för datadelning” i knät på regeringen. Utredningen är efterfrågad, då det finns stora fördelar med en interoperabel offentlig sektor. Om data kan delas både effektivt och säkert mellan organisationer stärks den övergripande styrningen samt förmågan hos olika verksamheter att samverka. Dessutom ökar möjligheten att bekämpa välfärdsbrott och [...]

2404, 2024

Metasolutions 2024 – Så gick det första kvartalet

april 24th, 2024|Geodata, Inspiration, Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data, Pressmeddelande|

På MetaSolutions följer vi öppna datas tillväxt och status i samhället med stort intresse. Därför presenterar vi här en sammanställning över hur det gått för öppna och delade data under det första kvartalet av 2024. Om all information från Sveriges offentliga aktörer skulle finnas tillgänglig som öppna data hade samhällsvärdet varit näst intill obeskrivbart. Ökad transparens är som balsam för demokratin och en snabbare och strukturerad digitalisering skulle öka både effektiviteten, samarbetsmöjligheterna samt cybersäkerheten. Då har vi inte ens gått in på alla spännande affärsmöjligheter som kan skapas i kölvattnet av ett sådant digitalt landskap. Hur drar vi vårt [...]

1504, 2024

Värdefulla datamängder – så arbetar Lantmäteriet med öppna data

april 15th, 2024|Geodata, Inspiration, Nyheter, Öppna data|

Lantmäteriet planerar att göra öppna data tillgängliga avgiftsfritt i början av nästa år. Det beror ytterst på att det krävs i ett EU-direktiv om värdefulla datamängder. Projektledaren Mikael Jenssen är positiv, men ser också utmaningar med kostnader och riskbedömningar. Lantmäteriet är av naturliga skäl en ledande aktör i Sverige vad gäller geodata. Nu påverkar ett EU-direktiv om värdefulla datamängder (high value datasets, HVD) myndighetens hantering av sådana datamängder. – Särskilt värdefulla datamängder som ska göras tillgängliga avgiftsfritt pekas ut. Tanken är att tillgången till sådana data ska ge maximal samhällsnytta, förklarar Mikael Jenssen, ansvarig för ett projekt för att hantera [...]

2311, 2023

Värdefulla data ska publiceras – öppna data förenklar

november 23rd, 2023|Nyheter, Omvärldsanalys, Öppna data|

Från juni 2024 måste offentliga organisationer, som kommuner, publicera data som klassas som värdefulla av EU. Det finns i vissa fall möjlighet att söka uppskov till 2025. De här datamängderna ska vara tillgängliga kostnadsfritt, på ett sätt som gör dem enkla att återanvända. Organisationer som redan publicerar öppna data får en enklare resa med att uppfylla kraven, än de som inte gör det. Även om många datamängder inom offentlig sektor är viktiga så är vissa datamängder viktigare än andra. De finns av en anledning. Så kan tankarna bakom begreppet ”värdefulla datamängder” beskrivas. Det handlar inte om godtyckliga värderingar, utan om [...]

611, 2023

EntryScape-kurser lockar många i Västra Götaland

november 6th, 2023|Nyheter, Öppna data|

MetaSolutions kurser om EntryScape och öppna data har flera syften: dels att hjälpa kunder att komma i gång med EntryScape, dels att sprida kunskap om öppna data och delade data. Dessutom finns det mer specialiserade kurser för dem som har kommit i gång med grunderna. Häng med när kursledaren Mattias Axell hjälper kommuner från Västra Götalandsregionen att komma i gång.

1306, 2023

Visit Sweden gör besöksnäringen i Sverige datadriven

juni 13th, 2023|Nyheter|

Besöksnäringen i Sverige blir datadriven genom ett pilotprojekt av Visit Sweden, Tillväxtverket och MetaSolutions. Det öppnar möjligheter till bättre service, ökad försäljning och potentiell intäktsökning på flera miljarder kronor. Läs vår senaste intervju med Nils Persson, marknadschef på Visit Sweden.

2212, 2022

2022 – Tillbaka till framtiden, eller?

december 22nd, 2022|Nyheter|

Vi börjar närma oss juletider och en välbehövlig ledighet. Det är lätt att inte hinna stanna upp och reflektera över allt bra som har skett. Så vi gör en återblick på året 2022 och några saker som alla vi tillsammans faktiskt åstadkommit.

2709, 2022

Öppna data gör hållbarhetsrapportering hållbar

september 27th, 2022|Nyheter, Öppna data|

Arbetet med hållbarhetsrapporteringen är tidskrävande och kostsamt, och kan för det mesta inte återanvändas eller användas för enkla jämförelser internt eller med andra. Med öppna och delade data blir rapporteringen enklare och går snabbare. Men framförallt underlättas utvärderingen av praktiskt hållbarhetsarbete för alla.

109, 2022

S2i2 projektet i Region Skåne bjuder in till temabaserade webbinarier inom öppna data

september 1st, 2022|Nyheter|

Projektet Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering (S2i2) anordnar under hösten fyra webbinarier där visar rent konkret hur man kan arbeta med öppna data inom fyra olika verksamhetsområden; Positionsdata/Geodata, Administration, statistik och ekonomi, Turism, besöksnäring och destinationsdesign samt Smarta samhället. Syftet med webbinarierna är att öka förståelsen och hjälpa er att komma i gång med publiceringen av öppna data i enlighet med den nya datalagen och nationella rekommendationer. Våra webbinarier är på grundläggande nivå och är öppna för alla som vill lära sig mer om öppna data. Vi kommer praktiskt visa hur man kan arbeta med olika relevanta datamängder kopplat till [...]

2706, 2022

Om ni vill ha investeringar i er kommun – se till att erbjuda öppna data och delade data

juni 27th, 2022|Geodata, Inspiration, Nyheter|

Sveriges kommuner gör datamängder tillgängliga på en mängd olika sätt. Det blir besvärligt för företag att få tillgång till beslutsunderlag för investeringar och hanteringen är resurskrävande för kommunerna. Företaget Combify gör datamängder från Sveriges kommuner användbara på ett enhetligt sätt, till exempel detaljplaner, med hjälp av öppna och delade data. Combify jobbar med att göra data från hela planeringskedjan i kommuner användbara på ett enkelt sätt. Det handlar till exempel om detaljplaner och bygglov. Sedan försäljningen av företagets tjänster inleddes i januari har man redan hunnit skaffa sig 60 betalande kunder. Bland kunderna finns fastighetsutvecklare, arkitekter och konsulter av [...]

1306, 2022

Så här kan offentlig sektor effektivisera dokumenthantering

juni 13th, 2022|Inspiration, Nyheter, Omvärldsanalys|

Du kanske inte är begravd i papper på jobbet längre, men hanteringen av digitala dokument visar sig vara minst lika tidsödande och kostsam. Att det tar 20 minuter att registrera ett dokument kommer inte från en scen i en skräckfilm - det kommer från verkligheten. Men oroa dig inte, det finns hopp! Här är en lösning för effektivisering som är baserad på öppna och delade data. Dokument är en så självklar del av arbetslivet att de allra flesta nog inte ens tänker på att de finns. Det blir en naturlig del av arbetet att hantera dokumenten, utan att fundera [...]

1306, 2022

MetaSolutions stöder Österrike i att mappa den österrikiska Open Government Data metadata-profilen till DCAT-AP

juni 13th, 2022|Inspiration, Nyheter, Öppna data|

Vår kollega och medgrundare Hannes Ebner deltog i arbetsgruppen om metadata för öppna data och öppen förvaltning i Österrike. Som författare tillsammans med Gregor Eibl (Donauuniversitetet Krems), Brigitte Lutz (Stadt Wien), Manfred Mittlböck (Research Studios Austria Forschungs-gesellschaft mbH), Michael Reichart (Bundesrechenzentrum GmbH) och med bidrag från flera andra aktörer utvecklade de en ny version av den österrikiska metadataspecifikationen Open Government Data med särskilt fokus på att tillhandahålla en mappning till DCAT-AP. “Resultatet inkluderar en mappning av den befintliga specifikationen för att beskriva öppna data till DCAT-AP. Detta är ett mellansteg mot en möjlig österrikisk anpassning av DCAT-AP”, säger Dr. [...]

812, 2021

Nytt och billigare startpaket av EntryScape Catalog!

december 8th, 2021|Nyheter, Produkt & Företag|

Vi är glada och ödmjuka att ha en stor majoritet av Sveriges datapublicister som användare av EntryScape Catalog. Vi tackar för förtroendet! Under 2021 har vi utvecklat systemet vidare och än idag är EntryScape den enda datakatalog som stödjer hela den svenska standarden DCAT-AP-SE 2.0.0. Många nya funktioner har också tillkommit. Men vi har också fått återkoppling och önskemål, framför allt från de som klarar arbetet med metadata på egen hand. Vi får frågor för en tjänst som är mer avgränsad, med mindre support och stöd från oss. - Vi har hört och lyssnat på intressenter och kunder, därför [...]

Till toppen