MetaSolutions vill ta ett större grepp om geodata

Geoforum och MetaSolutions

Förra veckan blev det klart att MetaSolutions kliver in som medlemmar i den ideella föreningen Geoforum Sverige. Geodata har blivit en allt viktigare del i den öppna informationshanteringen. Faktum är att det finns flera synergier mellan öppna data och geodata som man på MetaSolutions nu tar vidare.

– Genom att bli en del av nätverket Geoforum Sverige kommer vi kunna få förståelse för hur arbetet med geodata ser ut hos olika organisationer. Vi hoppas också kunna hitta samarbeten kring teknik och standarder, säger Eric Hjelmestam, VD på MetaSolutions.

Vad hoppas ni kunna tillföra som medlem i Geoforum Sverige?
– Det vi kan bidra med är expertis inom metadata och domänen öppna data. Vi har också ett stort nätverk kring detta som kommer kunna vara till nytta. Vår majoritetsägare är Internetstiftelsen, och de genomför främjande verksamhet i forum, meetups med mera. Jag hoppas att vi tillsammans med Geoforum och Internetstiftelsen kan hitta former att nå ut med frågor kring geodata mer specifikt.

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata. Totalt representerar föreningen drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"