Geodata i kommuner – öppna data ger maximal samhällsnytta

Öppna geodata ger maximal samhällsnytta.

Mattias Kinsch som är geodatachef i Kungsbacka kommun är engagerad i arbetet med öppna data. Hantering av datamängder som öppna data underlättar att dela på data så att de används där de ger mest samhällsnytta. Eftersom geodata har en nyckelroll i kommunal verksamhet är de givna kandidater att bli öppna.

”80 procent av de kommunala besluten är knutna till platser”. Den förklaringen ger Mattias Kinsch i Kungsbacka till varför geodata är viktiga för kommuner. Han säger vidare att geodata inte bara handlar om kartkoordinater, utan om all typ av information som kan knytas till platser.

Ett praktiskt exempel som inbegriper skolan och äldrevården förtydligar resonemanget. Eftersom åldersstrukturer för kommuner förändras skulle det vara till fördel för både skolan och äldrevården om de kunde fördela byggnader mellan varandra. När barnen blir färre och de äldre fler kanske det kan gå att göra om en skola till äldreboende? Utbyte av data mellan de olika förvaltningarna underlättar sådant samarbete. Och användning av öppna data underlättar utbyte av data.

– Vi måste bli bättre på att dela med oss av data. I många fall är det andra än de som äger en datamängd som har mest nytta av den, säger Mattias Kinsch.

Inlåsta data är ett hinder

I sin roll som geodatachef i Kungsbacka kommun är Mattias Kinsch väl bekant med öppna och delade data. Han nämner flera tunga skäl till att öppna data är att föredra framför proprietära data.

– Många har en positiv inställning till att dela på data. Men många system som används medför hinder för att dela på data, eftersom data blir inlåsta i systemen, förklarar Mattias Kinsch.

Läs även: Geodata centrala för kommuner – men effektivare hantering behövs

Kungsbacka kommun använder metadatakatalogen i MetaSolutions plattform EntryScape för att hantera öppna data. Därutöver har kommunen en egen lösning för att publicera data och är dessutom en av de kommuner som utvecklar och använder kartapplikationen Hajk. Eller webb-GIS-applikation som den också kallas. GIS står för geographic information system.

Geodata blir öppnare

Kungsbacka kommun är också inblandad i Lantmäteriets geodataarbete.

– Vi skapar information, exempelvis detaljplaner och strandskydd, berättar Mattias Kinsch.

På sikt ser Lantmäteriet ut att bli en betydelsefull kraft för öppna data. På myndighetens webbplats kan man läsa följande: ”Senast i februari 2025 kommer en del av Lantmäteriets tidigare avgiftsbelagda information att erbjudas som öppna data”.

Läs även: Så arbetar Lantmäteriet med öppna data

– Arbetet med Geodataportalen går bra. Jag tror att den kommer att ge en ketchupeffekt så småningom, säger Mattias Kinsch.

Standardisering är A och O

Mattias Kinsch lyfter fram att det viktigaste med tekniklösningar är att de ska vara enhetliga standardiserade. Här kommer öppna data in i bilden, eftersom de med automatik ger standardiserade lösningar.

– Tekniklösningar i sig kommer inte att ge den rationalisering som behövs i svensk offentlig förvaltning. Vi måste bygga standardiserade lösningar och öppna data bidrar till att vi kan göra det, säger Mattias Kinsch.

Vill du komma igång med öppna data? Läs mer här.

– På MetaSolutions förstår vi utmaningen i att förvalta stora mängder geodata, men vi förstår också möjligheterna. Enhetliga och öppna standarder är en avgörande nyckel till att förenkla både förvaltning och delning, säger Andreas Fogelberg, senior utvecklare hos MetaSolutions.

– Användare ska inte bli inlåsta i kommersiella format och det ska vara lätt att följa gällande standarder hela vägen från att data skapas till att det publiceras.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"