Statskontoret har analyserat hinder för att använda information som statliga myndigheter har publicerat som öppna data. Analysen omfattar de öppna data som finns publicerade på 40 myndigheters webbplatser samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster.

I rapporten identifierar Statskontoret flera återkommande hinder som försvårar för olika användargrupper att utnyttja myndigheternas öppna data. Rapporten ger även förslag på vad respektive myndighet kan utveckla för att deras öppna data ska bli mer användarvänliga.

Läs mer och ladda ned rapporten här.