Nationell specifikation för skoldata

MetaSolutions har i samarbete med Hemnet tagit fram en nationell specifikation för publicering av skoldata med geografisk koppling

Skol- och förskoledata med geografisk koppling kan göras tillgänglig som öppen data enligt specifikationen beskriven här 

Målsättning
Målet med specifikationer för öppna data är att alla Sveriges kommuner ska kunna publicera lokalt, men att informationen struktureras på samma sätt. På så sätt blir det enkelt för en tagare att använda publiceringar från många kommuner på nationell nivå.

Ansvariga/målgrupp
Verksamhetsansvariga för skolor och förskolor, samt den eller de som arbetar med att publicera kommunens öppna data

Förutsättning
En förutsättning för publicering av skoldata är att data om skolor och förskolor kan tas fram i tabellformat och att den innehåller den obligatoriska informationen från specifikationen ovan.

Praktiskt exempel
Guiden bygger på en specifikation som tagits fram tillsammans med en användare av skoldata, Hemnet. I anslutning till ett bostadsobjekt presenterar Hemnet skoldata på karta med länkar till kommunens information. Besökaren kan enkelt se vilken förskola som ligger närmast och hitta telefonnummer, webblänk till skolan med mera. Se exemplet nedan från Lunds kommun som har lagt upp skoldata enligt specifikationen.

Lunds skolor på hemnet