Digitaliserat kulturarv med länkad data

Riksarkivet i Stockholm är den myndighet som ansvarar för arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. I exakt 400 år, sedan 1618, har myndigheten sparat och bevarat statlig information i omfattande arkiv. Olof Karsvall, projektledare för Riksarkivets projekt TORA, berättar om vägen från pergament och kartor till länkade, maskinläsbara och öppna data.

Sverige – ett unikt land

Olof Karsvall är doktor i agrarhistoria, en mångvetenskaplig forskningsgren som studerar jordbrukssamhället från dåtid till nutid. Agrarhistoria omfattar bland annat historisk bebyggelse och människors sociala och ekonomiska situation, deras förhållande till naturen, landskapet och samhället i stort.

Olof har tidigare forskat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) men har sedan ett antal år arbetat på Riksarkivet med att sammanställa och digitalisera de äldsta bevarade kartorna i Sverige. Sverige är unikt som det enda landet i världen med bevarade kartor över byar och gårdar från alla delar av landet.

– Att digitalisera historiska kartor är ett omfattande och tidskrävande jobb, berättar Olof Karsvall och fortsätter:

– Originalmaterialet är skört, finns bara i ett exemplar och måste hanteras varsamt när det skannas in. Texten på kartorna från 1600-talet ska först tydas och sen transkriberas. När kartorna väl finns i ett digitalt format lägger vi det in i en databas med exakta koordinater.

Databasen innehåller idag uppgifter om ca 15 000 byar mellan åren 1630-1700 och det läggs till nya efterhand. Detalj från äldsta kartan över Gamla Uppsala från år 1640 (Källa).

Gamla Uppsala

TORA-projektet

– Vår databas var till en början innehållsrik och strukturerad, men vi saknade möjligheten att länka andra typer av källor än kartor. Det var därför vi startade TORA-projektet och upphandlade MetaSolutions och deras molnverktyg Entryscape, säger Olof.

Tusentals berättelser kopplas till kartorna. TORA är ett historiskt geografiskt register, helt baserat på öppna data. Tack vare tekniken med länkade data är det möjligt att koppla information om bland annat händelser som utspelar sig under medeltiden till det digitala kartregistret, utan att behöva lägga samman de olika databaserna.

– Ofta är det information om jordköp och marktvister, säger Olof Karsvall.

Uppgifterna som nu kopplas till kartorna kommer från Riksarkivets egna bokserie ”Det medeltida Sverige”. I böckerna, som är ett referensverk till mängder av källor från medeltiden, kan man läsa om samhällsförändringar och människors levnadsöden genom historien.

Fortsättningsvis kommer nu andra historiska kulturarvskällor, som ligger spritt hos olika myndigheter och i privata forskningsdatabaser, länkas in i TORA. Vartefter fler databaser och register ansluts blir det enklare att forska och söka rätt på fakta eftersom information relaterade till historiska platser och byar finns länkat på samma ställe. TORA är dock inte bara till för forskare utan kommer också kunna användas för till exempel samhällsplanering, inom släktforskning eller som uppslagsverk för bibliotek och museer.

Teckning av Gamla Uppsala kyrka i Suecia antiqua et hodierna, Erik Dahlberghs stora planschverk från 1600-talet (här är länken till databasen på Kungliga biblioteket med mer information om bilden).

Uppsala Kyrka

Ett brev på pergament, daterat den 23 januari 1388 (här hittar du själva registerposten som innehåller mer information om brevet).

Ragvald

Ragvald Utdrag: “Ragvald i Gamla Uppsala, häradshövding i Ulleråkers härad, ger fasta på jord i Helleby i Bondkyrka socken, vilken Jöns Jakobsson, byman i Uppsala, sålt till hr Olof, kanik i Uppsala och kyrkoherde vid Bondkyrkan.”. Källa: Riksarkivet, SDHK 13383.

Betaversionen är redan uppe

Hittills har ca 24 000 byar och motsvarande enheter från 1600-talets kartor och medeltida källor länkats i Entryscape, vilket täcker cirka hälften av alla bebyggelser i Sverige under den här perioden. Projektet kommer i slutet av året att släppa en webbplats som är tillgänglig för alla, men redan nu hittar du en betaversion här.

– Samarbetet med MetaSolutions har varit givande. Vi har lärt oss att publicera forskningsdata på ett nytt sätt, och har kunnat genomföra projektets mål, att skapa ett digitalt och länkbart register om Sveriges historiska byar, konstaterar han.

Gratis och fritt att använda

Att få tillgång till Riksarkivets information har tidigare kostat pengar för allmänheten och företag, men 2016 fick Riksarkivet i uppdrag från regeringen att öppna upp sin arkivinformation för villkors- och licensfritt vidareutnyttjande i enlighet med PSI-lagen. I februari i år, lagom till 400-årsjubileet, släpptes så all digital arkivinformation helt fri.

TORA är finansierat av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond och förvaltas av Riksarkivet.

Vad kan man göra mer?

Med TORA som bas kan man enkelt länka och berika de historiska platserna ännu mer. Det finns redan ett antal register som har kopplingar till TORA. Tex har Riksantikvarieämbetet ett register på runstenar och kyrkklockor som både har relevant metadata och bra bildarkiv.

– Ett sådant steg vore kul att se som fortsättning, avslutar Olof.

Har du också digitala samlingar du vill ha hjälp att sprida? Kontakta MetaSolutions här.

Ta del av fler insikter