[Webinar]

Hur undviker vi korruption och bluffakturor?

fredag 23 oktober kl. 13:00-13:45

Hur undviker vi korruption och bluffakturor?

Innehåll

Sverige drabbas av korruption och bluffakturor i olika sammanhang precis som andra länder. För att arbeta mot det och samtidigt ge andra nyttor med hjälp av öppna data så vill vi välkomna dig till en introduktion om öppen upphandling! Detta webbinarium gästas av Alina Östling från vår medarrangör Open Knowledge Sverige.

Under 2020 startade projektet OpenUp! av Open Knowledge Sverige. Projektet ämnar att förenkla för offentlig sektor att komma igång med öppen upphandling. Det är finansierat av Vinnova och verkar i samarbete med DIGG. Webbinariet kräver inga förkunskaper och är öppet för dig oavsett din bakgrund. Det lämpar sig väl för dig inom offentlig sektor.

Vi kommer gå igenom:

 • Varför öppen upphandling är viktigt för:

  • hälsosam konkurrens i svensk offentlig sektor
  • att undvika stora korruptionsrisker med 700 miljarder i offentliga inköp per år
  • tidsbesparingar och effektivitetsvinster som offentlig sektor kan göra
  • demokratiska nyttor som myndighetsförtroende och ansvarsskyldighet
 • Exempel på vad öppen upphandling är och hur det kan fungera

 • Exempel på aktörer som arbetar för öppen upphandling idag

Anmäl dig