[Webinar]

Central metadatakatalog för informationshantering

On-demand (sändes torsdag 10 jun 2021, 11:30–12:00)

Webinar om öppna data

Innehåll

I detta webinar kommer vi att praktiskt gå igenom processen med att publicera information enligt EU-standarderna Inspire och DCAT-AP. Följ med på en snabb och enkel genomgång!

Detta webinar är till för dig inom offentlig sektor som arbetar med information, kommunikation, tjänsteutveckling och digitalisering. Det är även relevant för dig inom civil och privat sektor som vill börja med effektiv informationshantering.

Från detta webinar kommer du ta med dig:

  • Hur en komplett arbetsprocess för metadata ser ut

  • Praktisk kunskap om informationshantering enligt internationella riktlinjer

  • Tillgång till en gratis användarvänlig miljö för att praktiskt testa en arbetsprocess

  • Var kan du nå mer kunskap

 

Detta webinar är till för dig inom offentlig sektor som arbetar med information, kommunikation, tjänsteutveckling och digitalisering. Det är även relevant för dig inom civil och privat sektor som vill börja med effektiv informationshantering.

Inför detta webinar är du välkommen att diskutera frågan i EntryScape Community forum.

On-demand