[Webinar]

Öka värdet på dina geodata

Sverige karta

Innehåll

Många organisationer besväras i sitt arbetssätt, särskilt gäller det geodata. Värdet på geodata kommer inte till full användning på grund av långsamma processer och dålig översikt. Hur kan en kvalitativ informationshantering användas för att råda bot på det? Under 30 minuter berättar vi om vilka metoder du kan använda för att komma vidare. Från detta webinar kommer du ta med dig:

  • Vem och var kan man hitta dina geodata idag?

  • Målbild för sökning efter information öppet och delat internt, bygga bryggor inom din organisation och till medborgare

  • Standarder att tänka på

  • Vad kan automatiseras

On-demand