Så ställer du krav vid upphandling av öppna data

Reglerna för upphandling kring öppna data kan vid första anblick verka obefogat bökiga. Vi tagit fram en översikt som förhoppningsvis sprider ljus över hur en myndighet eller kommun kan upphandla verktyg.

Ladda ned guiden.

Som leverantör av tjänster och IT-stöd så får vi ofta frågor om var och hur upphandling kan göras. Det finns flera möjliga sätt och de kan variera från fall till fall, men de flesta upphandlingar följer ungefär samma process.

Vi går igenom de tre vanligaste tillvägagångssätten:

  • Direktupphandling
  • Avrop från ramavtal
  • Öppet upphandlingsförfarande