[Webinar]

Introduktion till

öppna data

On-demand (sändes 26 maj 2020 / 15:00-15:30)

Webinar om öppna data

Innehåll

Välkommen på en introduktion till öppna data! Vi kommer ge dig en grund att stå på oavsett om du är publicist eller användare.

Du kan vara lugn – detta webinar är på grundläggande nivå och är öppen för dig oavsett din bakgrund och kräver inga förkunskaper. Vi kommer gå genom:

  • Varför öppna data är en förutsättning för värdeskapande i organisationer

  • Exempel på vad öppna data är och vilka former den kan ta

  • Exempel på vilka användarna av öppna data är

On-demand