Gör dina klimatdata och miljödata sökbara, länkbara och användbara.

Det finns flera lösningar för att visualisera klimatdata och miljödata. Det finns bara en lösning som inkluderar hantering, delning och visualisering och dem användbara på riktigt för ditt arbete med Agenda 2030 och Parisavtalet. Lösningen heter EntryScape. Med EntryScape kan du göra dina data kring miljö och klimat sökbara, länkbara och användningsbara – för dig och fler. Förstärk ditt Agenda 2030-arbete med data och nå klimatmålen snabbare.

MetaSolutions Entryscape Geodata

För klimat- och miljöarbete

Med EntryScape kan du hantera, beskriva och publicera miljödata och klimatdata med branschledande sätt och nationella standarder. Att integrera med andra system för miljödata och klimatdata är busenkelt. EntryScape gör det lätt och enkelt att komma åt delade data internt och öppna data externt. Oavsett system eller applikation så hittar användare snabbt din data och kan skapa nytta för verksamheten eller externa intressenter.

Data Hållbarhetsmål FN

Enkelt att beskriva

Enkelt och smidigt – oavsett om dina miljödata ska visas på intranät, din hemsida eller dataportaler som dataportal.se. Med EntryScape har du koll.

Tydlig process

Samarbetsstöd och checklistor skapar en komplett process som underlättar informationsklassning, beskrivning, publicering, visning och förvaltning.

Visningar och visualiseringar

Gå längre än bara data – lägg upp enkla visualiseringar för att öka förståelse. Sänk tröskeln för insikter och användning. Visa upp allt på din egna dataportal på din webbsida.

Varför tjänar du och din organisation på detta?

Intern effektivitet

 • Snabbt hitta all miljödata internt

 • Importera automatiskt från extern annan klimatdata-lösning

 • Använd redan förbereda datamallar för all metadata

 • Medarbetare nyttjar data snabbare direkt genom API

 • Externa användare och kunder nyttjar data snabbare direkt genom API

Gränssnitt

 • Tillgänglighetsanpassat enligt WCAG 2.1

 • Enkelt arbetsflöde

 • Förslagsvy som underlättar publicering

 • Kommentarsfunktionen hjälper er hålla koll

 • Användaruppdelning

 • Visa upp datamängder på dataportal på egen webb enligt WCAG 2.1

 • Visualisera miljödata och klimatdata som koldioxidbudget och utsläppsdata, direkt på egen webb utan extern webbsida och utan extra kostnader

Metadataprofiler

 • 100% uppfyllande av Nationell metadataprofil 4.0

 • Uppfyll fullt stöd för DCAT-AP-SE 2.0

 • Tillgängliggör med CSW Endpoint

 • Gör data tillgängligt oavsett filformat

 • Automatisk skördning

 • Anpassad profil efter egna behov

Integrationer

 • Importera enkelt med FME-skript

 • Använd parallelt med existerande lösning
 • Flytta enkelt från existerande lösning

 • Skördning till externa portaler som dataportal.se och Geodataportalen

Boka din kostnadsfria
konsultation med oss.

Kontakt

Alex Forsberg

Affärsutvecklare

Arbetar med affärsutveckling vid MetaSolutions. Snappar upp allt som rör sig i och kring öppna data, miljödata och geodata.

Eric Hjelmestam

Eric Hjelmestam

VD

Driver affärsutveckling och försäljning hos MetaSolutions med fokus på kunder och strategiska partnerskap.

Mattias Axell

Utbildare och Strategisk Rådgivare

Leder utbildningsinitiativ, rådgivning och projekt hos MetaSolutions. Andas öppna data, klimatdata, miljödata och geodata sedan 2014.