4 steg för att komma igång med geodata

Geodata har många användningsområden för en verksamhet och samhället. Vi har kunskapen och verktygen för att hjälpa dig få spridning och nytta av ert arbete med öppna och delade geodata. Vi hjälper dig ta nästa steg!

Ett bättre sätt att publicera öppna data

1.

Vad gör geodata unikt värdefulla?

Geodata eller mer precist data och information som associeras till fysiska platser på jorden har många användningsområden. Geodata har effektiva etablerade sätt för återanvändning, tänk tex Google Maps som visar en destination och där ett kopplat mysigt café. Google använder sig av geodata för att, utan manuellt arbete, kunna ge dig kopplingen.

Först när geodata används av många på ett effektivt sätt blir det verkligt värdefullt. Så hur når man nya användare och vilka är dem?

Resurser:

2.

Hur kan geodata göra livet lättare i din organisation?

En av de vanligaste utmaningarna för många myndigheter, organisationer och företag är tidstjuvar på grund av bristande tillgänglighet på data. Summerat så slukar det massor av tid och energi från olika delar av verksamheten.

En situation kan vara att en person på kultur- och fritidsförvaltningen vill driva på mer turism till kommunen med att berätta om lokala destinationsmål. Data som kan stödja detta finns ofta i organisationen men förmågan att hitta och förstå den känner inte alla till. Så ett vanligt resultat är att man manuellt skapar en (ny) webbplats och lägger upp turistattraktioner för hand.

Men mycket av detta arbete görs i onödan. Om data istället var enkelt sökbara för alla medarbetare så skulle t.ex. badplatsdata kunna hittas direkt och den manuella webben aldrig behöva byggas. Kultur- och fritidsförvaltningen kan öka turismen med mindre budget.

GIS-avdelningens arbete kommer till större nytta om alla medarbetare kan hitta data.

Resurser:

3.

Öppna och delade geodata skapar oanade värden

Tänk dig att din organisation ska upphandla en tjänst för tömning av de publika soptunnorna. Om du i upphandlingen kan dela aktuell data om var de finns och deras storlek så blir det enklare för flera leverantör enkelt förstå om och hur de kan erbjuda en kostnadseffektiv tjänst med minimalt med miljöpåverkande transporter. D.v.s. spara pengar och miljö.

Så vad krävs för att det ska hända? I exemplet behöver data vara öppna och enkla att hitta för såväl tredje part som de som arbetar med inköp i din organisation. Samtidigt så behöver data finnas i ett format som både upphandlande avdelning och tredje part förstår och kan använda. D.v.s. om data om soptunnorna delas i en PDF så kan inte en exakt ruttplanering göras – men om de delas som en tabell med koordinater till alla soptunnor så kan det enkelt göras.

Resurser:

4.

Ta ditt arbete med geodata till nästa nivå

Det är vanligt att ett GIS-system redan har mycket data men att de förblir okända för utomstående. Behoven som en expertanvändare har tillgodoses ofta av GIS-systemet, men för att erbjuda fler att kunna söka, hitta och utforska data på så är de oftast för svåra.

Lösningen är helt enkelt att utgå från den information som finns i ett GIS-system och lägga till de komponenter som saknas. En systemlösning med stöd för en arbetsprocess med information tillsammans med standardiserade metadata gör det möjligt. Med relativt liten insats kan alla medarbetare i din organisation enkelt söka reda på och använda all intern data själv och dessutom kan tredje part ges tillgång till den data som anses vara öppen geodata.

Med EntryScape Catalog är startsträckan kortare än någonsin. Vi erbjuder fler verktyg, arbetsmetodik och kurser för att hjälpa dig lyfta ditt arbete med geodata.

Resurser:

Vill du veta mer?

Boka din kostnadsfria
rådgivning med oss.