Geodata och GIS enligt INSPIRE

Denna kurs syftar till att hjälpa dig som behöver arbeta med geodata enligt INSPIRE-direktivet. Kursen passar dig som vill göra det både lätt och rätt kring ditt arbete med geodata. Passar perfekt om du vill få en bra start med intern hantering av geodata i din verksamhet men även publicering för externt värdeskapande.

Sverige karta

Om utbildningen.

Vad är geodata, GIS, Nationell Metadataprofil och GeoDCAT-AP? Hur kan detta skapa både intern verksamhetsnytta och möjliggöra värdeskapande av externa användare?

Under denna fokuserade halvdagskurs får du lära dig om geodata enligt EU-direktiv och nationella geodatastandarder från ett konceptuellt perspektiv. I slutet av kursen kommer du att ha:

  • Grundläggande förståelse om geodata, olika standarder och metadataprofiler

  • Kunskap om hur du kan arbeta med standarder för geodata enligt INSPIRE

  • Förståelse för hur geodata kan skapa verksamhetsnytta internt och externt

  • Inspirerats av exempel på framtagning, publicering och användning av geodata

Utbildningsledare

Eric Hjelmestam

Eric Hjelmestam

Sedan 2015 har Eric arbetat med att leda MetaSolutions och utbilda kunder kring öppna data och länkade data.

Mattias Axell

Mattias Axell

Har sedan 2013 varit involverad i frågor kring öppna data. Arbetar huvudsakligen med att utbilda, rådge och stötta organisationer.

Mathis Palmér

Matthias Palmér

Har varit ledande i utvecklingen av tekniken kring öppna data och metadata. Idag leder han de mest avancerade och anpassade kurserna.