Specifikationer från ax till limpa – vi lanserar tjänst för att hjälpa dig hela vägen

Det är stor efterfrågan på MetaSolutions stöd att specificera hur öppna datamängder ska publiceras. Specifikationer gör data mycket enklare att använda även om det är ett stort antal olika datakällor. För att kunna hjälpa fler lanseras nu stöd från framtagning till publicering av en specifikation. Givetvis gör vi även det öppet.

Med det nya erbjudandet Specifikationer angriper MetaSolutions nu en av de största utmaningarna med att använda öppna data: att utforma och publicera datamängder på likvärdigt sätt. En tjänst med olika prisnivåer, där det redan nu gör att kunder kan dra nytta av återanvändning av erfarenheter som samlats in av företaget.

Att specificera datamängder handlar dels om att tillgodose ordning och struktur, dels om att följa öppna standarder som möjliggör enkel och automatiserad publicering och konsumtion av datamängder, till exempel med EntryScape. Själva arbetet i sig kan tyckas enkelt vid en första anblick men är ett hantverk som kräver både tid och kunskap. Varje producerad specifikation är som ett recept är vid matlagning. Ett recept gör att alla kan laga samma maträtt utan att behöva göra det ihop. En specifikation gör det möjligt att på samma sätt dela data. När fler kan laga till efter ett bra recept så kan fler som äter njuta av bättre mat.

Helig treenighet

För att förstå hur återanvändning görs praktisk får vi backa ett steg. Återanvändning blir möjlig tack vare öppna standarder, öppna processer och öppna verktyg. Sammantaget innebär det enklare hantering av öppna data.

Vad är egentligen en standardiserad specifikation för data? Är det som IT-folk brukar skämta om, att standarder är bra eftersom det finns så många? Eller?

– En specifikation vad gäller öppna data blir en de facto standard först när ett flera publicerade datamängder baseras på den och pekar på den. Då blir specifikationen praktiskt användbar även för mottagaren av data, förklarar Mattias Axell, utbildningsansvarig på MetaSolutions och ansvarig för arbetet med Specifikationer.

Mattias fortsätter:

– Vi kör öppna programvaror, helst med öppna processer för att skapa öppna specifikationer. Som med utvecklingen av öppen källkod så blir det en ostoppbar kraft. Man kan säga att det är öppet två gånger, dels blir specifikationen i sig öppen men även metoden den förvaltas med görs med öppna verktyg och lösningar. Som med matreceptet får du både insyn i hur en mästerkock tillagar maträtten samtidigt som du själv agera kock och tillaga det lika gott.

En viktig komponent i arbetet är användning av W3Cs mall ReSpec. W3C är den ledande organisationen för webbstandarder och ger ett sätt att skriva och publicera specifikationer. Det innebär inte minst smidig publicering av öppna data på webben, och även ett lättillgängligt sätt att ta del av specifikationer.

Och sist när du publicerar data med DCAT-AP 2.0 så knyter du ihop din datamängd med den specifikation du använt, du gör det med metadata. Sedan kan konsumtion av öppna och delade datamängder automatiseras och stora tids- och kostnadsbesparingar kan göras.

Så hur erbjuder MetaSolutions hjälp? Grovt sett finns tre faser i arbetet, en undersökande fas, en framtagningsfas samt sist en förvaltande fas. Beroende på förmåga hos kunden kan det finnas behov av en eller flera.

Färdiga specifikationer finns

Redan nu är MetaSolutions den som står bakom arbetet med flest färdiga specifikationer i Sverige de kan redan nu användas direkt. De finns på sajten LänkadeData.se, en öppen samlingsplats för öppna specifikationer, under rubriken Semantiska specifikationer:

Med tanke på att skolor finns i om inte alla, så i de allra flesta, kommuner är det lätt att inse nyttan med de här specifikationerna. Lägg till det att alla offentliga myndigheter gör stora inköp, att alla regioner, med flera organisationer, hanterar konst och att precis alla myndigheter hanterar handlingar.

Specifikationer görs bäst i det öppna

Det säger sig självt, ett dolt arbete med publiceringar bakom inloggning är svårare att få spridning på. Görs det i skymundan minskar den totala nyttan. Så hur bör det göras i praktiken? MetaSolutions och kunden eller kundgruppen samarbetar på en öppen arbetsyta på plattformen GitLab. I och med detta finns möjlighet att bjuda in ytterligare utomstående i processen, till exempel aktiva användare av geodata som OpenStreetMap. Det innebär inte bara enkelt samarbete, utan även att det arbete som utförs kan komma flera med samma behov till godo. En öppen process med fler ögon på sig och fler röster inblandade bidrar till högre kvalitet.

Ska man betala för sådant som andra får nytta av, kanske en del tänker? Vänd på steken: du kan dra nytta av sådant andra betalar för. Och Sverige bygger på samarbete och öppenhet. Nettoeffekten blir positiv – alla vinner.

Vad händer framöver med Specifikationer?

– Vi arbetar för fullt med att skapa flera standardspecifikationer, med att dokumentera både arbetssätt och specifikationer, och med att bestämma fasta priser på olika mertjänster för arbete med dataspecifikationer. Men det går utmärkt att dra nytta av redan utfört arbete med specifikationer redan nu, avslutar Mattias Axell.

Vill du stödja framtagning av specifikationer? Kontakta oss! Följande idéer finns idag:

  • Hållbarhetsrapportering
  • Avtalsdatabaser
  • Evenemangskalender
  • Elsparkcykel p-platser
  • Långtidsparkeringar
  • Budget
  • IT-system i organisationen
  • Inomhusluft
  • Idrottsanläggningar med platser och tider

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"