MetaSolutions lanserar utbildningar – få snabb koll på öppna data

Mattias Axell, MetaSolutions

I en nysatsning på utbildning fokuserar MetaSolutions på enkelhet att komma i gång med öppna data – försöka snabbt skingra eventuell osäkerhet kring öppna data och göra det möjligt att fokusera på nyttan.

Ett av hindren för att få rejäl fart på användningen av öppna data i Sverige är att en del potentiella användare upplever en osäkerhet om hur de ska komma i gång. Nu är det slut med det, om man ska tro Mattias Axell, som är ansvarig för utbildningar på MetaSolutions.

– Ledstjärnan för våra nya kurser är att lära genom att göra. Beroende på förkunskaper kan man kombinera de olika kurserna på olika sätt, säger Mattias Axell.

Tre utbildningar om öppna data

Kom igång med öppna data, del 1

Här gås grunderna för öppna data igenom. En målgrupp är de som funderar på att ta steget att jobba med öppna data, men inte kommit till skott. Denna kurs kräver inget systemstöd.

Kom igång med öppna data, del 2

Från ord till handling, från beredning till publicering. Under kursen får man lära sig att ta reda på vilka datamängder som finns att publicera och att publicera dem. Här undersöks och publiceras data med EntryScape.

Tabellkunskap – från Excel till CSV

Är på en mer avancerad nivå än de båda kom i gång-kurserna. Fokus ligger på att skapa CSV-filer på ett korrekt och enkelt sätt. En typisk målgrupp är statistiker som har god förståelse för vilka datamängder som finns och vad de innebär, men som behöver lära sig att arbeta rationellt med att publicera dem som öppna data. Namnet till trots är det inte bara kalkylprogrammet Excel som behandlas, utan vid behov även till exempel Google Sheets och LibreOffice Calc. Grundtanken är att utgå från data som finns tillgängliga i ett kalkylprogram och publicera dem som öppna data.

Något för alla – oavsett nivå

De olika kurserna kan kombineras på valfritt sätt. Ett exempel är att köra de båda grundkurserna under en dag, för att komma i gång snabbt. En annan variant är att köra de båda kurserna med ett visst mellanrum, kanske en vecka, för att få tid att fundera efter den första kursen på vilka datamängder som finns tillgängliga.

På myndigheter och företag där man har klart för sig att man vill arbeta med öppna data och redan har hunnit fundera på vilka datamängder som är lämpliga att börja med kan det räcka med den andra kom i gång-kursen. Personer som är vana med att arbeta med data och presentera statistik och analyser kan nöja sig med kursen i tabellkunskap.

Kurserna hålls med fördel hos myndigheter och företag, men MetaSolutions kan vid behov ordna med lokaler. Deltagarna har med sig egna bärbara datorer för att tillgodogöra sig kurserna på bästa sätt. Om efterfrågan finns kan det bli aktuellt med kurser som är öppna för alla, med deltagare från olika arbetsgivare. Givetvis kan kurser även göras helt digitalt och fungerar då även för dem som vill ha kurserna utförda helt på distans.

– Det är idealt med mellan fem och 20 deltagare. Beroende på hur många det är står vi till tjänst med en eller två kursledare. Jag tror också att det ofta finns eldsjälar i alla organisationer som kan fungera som stöd till övriga kursdeltagare, säger Mattias Axell.

MetaSolutions erbjuder även skräddarsydda kurser, både på grundläggande och avancerad nivå, i både halvdags- och heldagsformat. Det kräver så klart en inledande dialog med den myndighet eller det företag det gäller.

Även om det är fokus på praktiska kunskaper så fyller kurserna en viktig principiell funktion, vad gäller användningen av öppna data Sverige:

– Vi vill bidra till att gå från en förvaltningskultur till en utvecklingskultur i Sverige. Digitaliseringen är en oerhört stark trend och öppna data är en viktig del av den, säger Mattias Axell.

Läs mer om kurserna här.

Bild: “Mattias Axell” av Kristina Alexandersson är licensierad med CC BY-SA 4.0.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"