Skräddarsydd utbildning i öppna data

Ibland räcker inte avancerade utbildningar för dina speciella behov. Därför skräddarsyr vi utbildningar för just dig – när du behöver det. Vi rekommenderar denna möjlighet när du behöver lära dig för dina specifika utmaningar, system och processer.

Produkter

Om utbildningen.

Öppna data är ett komplext område. Många faktorer behöver fungera och samspela för att möjliggöra framgångsrik publicering och hantering av öppna data.

För att få allt detta att fungera erbjuder vi skräddarsydda och processbaserade utbildningar för ditt speciella behov. Vi finns här för att hjälpa din organisation och eventuella samarbetsorganisationer att ta er vidare i ert arbete, för att komma igång eller för att fördjupa ert arbete, organisatoriskt, tekniskt eller konceptuellt. I slutet av kursen kommer du att ha:

  • Anpassade processer och kunskap kring länkade data och öppna data för just din organisation och situation

  • Lärande om att arbeta med standarder kopplat till DCAT-AP, INSPIRE, GeoDCAT-AP och länkad data

  • Djupare kunskap om området du har behov kring

  • Börjat bygga en värdeskapande kultur för ditt arbete tillsammans med samarbetsorganisationer

Intresseanmälan.

Mikaela Fog, Ksk, Södertälje kommun
Kursen har breddat vår kompetens och hjälpt oss att få upp farten ännu mer i arbetet med öppna data.
Mikaela Fog, Södertälje kommun
Ulrika Sten Ext Södertälje kommun

Plattformen är enkel att använda för att publicera data och vi har fått större insikt i hur vi kan använda den.

Ulrika Sten, Södertälje kommun

Utbildningsledare

Mattias Axell

Mattias Axell

Har sedan 2013 varit involverad i frågor kring öppna data. Arbetar huvudsakligen med att utbilda, rådge och stötta organisationer.

Mathis Palmér

Matthias Palmér

Har varit ledande i utvecklingen av tekniken kring öppna data och metadata. Idag leder han de mest avancerade och anpassade kurserna.

Eric Hjelmestam

Eric Hjelmestam

Sedan 2015 har Eric arbetat med att leda MetaSolutions och utbilda kunder kring öppna data och länkade data.