Fråga dig inte vad data kan göra för dig, utan hur du kan publicera dina data

Come in we're open

Öppna data har potentialen att ge enklare tillgång till viktiga data för alla. Men då behöver också de flesta, helst alla, publicera sina data. Det ger en positiv nettoeffekt för alla och i förlängningen stärks Sveriges konkurrenskraft.

Begreppet ”öppna data” betyder olika saker för olika personer. I de flesta fall handlar det om positiva betydelser. Och flera aspekter av användning av öppna data har breda positiva konsekvenser. Det handlar inte bara om konkreta vinster för den enskilde användaren, utan om positiva följder för många, inte sällan för hela samhället.

Öppna data är ett exempel på när det inte finns någon motsättning mellan den enskildes vinst och flertalets.

Till att börja med, vad är öppna data?

Det handlar om information som är tillgänglig för alla på ett praktiskt sätt, med tillåtelse att vidareutnyttja fritt. Och det ska finnas information om vilken information det handlar om, så kallade metadata. Dessutom ska det finnas en garanti om att informationen som är tillgänglig uppdateras på ett rimligt sätt.

Begreppet öppna data är alltså ett kvalitetsbegrepp och ett löfte. Det innebär att riskerna för de som konsumerar öppna data minimeras. Man ska kunna lita på att de lösningar som byggs inte blir värdelösa.

Rent konkret, vad är det för information som kan göras tillgänglig som öppna data och vad kan den användas till? Här är två exempel:

  • Fakturor för inköp inom den offentliga sektorn. Om sådan information finns tillgänglig på ett enkelt sätt kan kontrollorgan, journalister och även den enskilde medborgaren kontrollera hur offentliga inköp utförs. Det minskar riskerna för till exempel väldigt dyra sockor inom sjukvården.
  • Information om natur och miljö som görs tillgänglig på ett samordnat och enkelt sätt. Det skulle underlätta att ta reda på hur det faktiskt står till med miljön. I dag finns den här information utspridd på ett stort antal myndigheter och kommuner, vilket gör det svårt att analysera den.

Det finns hur många exempel som helst. I dagsläget handlar det mest om data från offentlig verksamhet, men i princip kan man tänka sig vilka källor som helst.

Vad krävs för att potentialen för öppna data ska uppnås?

Förutom standardisering och tekniska lösningar handlar det främst om en attitydförändring. I stället för att enbart fokusera på att få tag på data för egen användning, så ska man fråga sig hur man kan göra sina egna data tillgängliga på ett enkelt och standardiserat sätt, som öppna data.

Om alla gör det så kommer arbetet med att få tag på data att bli enklare för alla, med en nettobesparing vad gäller det totala arbete som krävs som följd. Så enkelt är det.

I förlängningen handlar det om Sveriges konkurrenskraft. Nya data som görs tillgängliga som öppna data utgör grogrunden för nya produkter och tjänster. Dessa tjänster skapas nära dem som publicerar. Då Sverige i dag ligger efter internationellt sett är det ett det oroväckande tecken att vi missar chanser till nyutveckling och därmed nyföretagande, vad gäller tjänster baserade på öppna data.

Läs mer om EntryScape Free eller Ladda ned vår guide "Kom igång med öppna data"