The Internet fund (“Internetfonden”) of the Swedish Internet Infrastructure Foundation decided to fund a joint project of Wikimedia Sverige and MetaSolutions. The goal is to enable MetaSolutions’ Open Source platform EntryScape for translation of its user interface by the Open Source translation community at translatewiki.net. EntryScape is a data-driven CMS that allows for flexible management of resources and descriptive information.

See the press release (in Swedish) below for more details:

Wikimedia Sverige drar nu igång ett spännande projekt som syftar till att få mer öppen programvara på svenska och därigenom göra den lättare att använda. Detta kommer att ske på översättningsplattformen Translatewiki.net. Ett datorprogram eller en webbplats innehåller mängder av text som visas för användaren. Detta är exempelvis de texter som syns på knapparna, eller det felmeddelande som dyker upp när något går på tok. Utvecklaren av programmet skapar ofta texten på engelska och kanske det egna modersmålet, och det är då de enda språk som brukaren kan använda. Detta är inte speciellt användarvänligt.

“Om programmet finns på det egna modersmålet hjälper det folk att undvika misstag och att det gör det enklare för användaren att arbeta snabbt och effektivt, vilket gör att översättningar av öppen programvara är väldigt viktigt”, säger projektledaren John Andersson hos Wikimedia Sverige.

Med hjälp av crowdsourcing kan även mindre företag och organisationer få sina program översatta till mängder av språk. På översättningsplattformen Translatewiki.net, som stöds av Wikimedia Foundation, finns omkring 6 400 översättare som översätter programmen till 213 olika språk, inklusive många minoritetsspråk som ett kommersiellt bolag aldrig skulle lägga resurser på att översätta till. Där översätts bland annat MediaWiki, den programvara som Wikimedia Foundations alla wikis använder (exempelvis den fria encyklopedin Wikipedia).

Projektet syftar till att göra det enklare och roligare för nybörjare att komma igång att översätta och för utvecklare att lägga till sin programvara. För att åstadkomma detta jobbar Wikimedia Sverige med att utveckla dokumentationen och företaget MetaSolutions AB kommer att lägga till sin webbapplikation EntryScape på Translatewiki.net för att identifiera möjliga flaskhalsar och skapa en steg-för-steg-guide så att det i framtiden blir lättare för andra utvecklare. Forskare och studenter från Umeå universitet kommer att titta på Translatewiki.net för att identifiera generella trender. Projektet har möjliggjorts genom stöd från Internetfonden (.Se).

“Detta kommer att vara mycket viktigt och kan potentiellt få en stor betydelse för små företags möjligheter att konkurrera med sina produkter. Kan vi nu stärka gruppen av översättare kan spännande saker hända”, säger John Andersson, Wikimedia Sverige.

Kontaktpersoner:

För Wikimedia Sverige, John Andersson, projektledare, e-post john.andersson@wikimedia.se eller telefon 073-3965189

För MetaSolutions AB, Hannes Ebner, e-post hannes@metasolutions.se eller telefon 073-7318431, http://www.metasolutions.se

Se även: https://translatewiki.net samt http://www.entryscape.com