Specifikationer från ax till limpa – vi lanserar tjänst för att hjälpa dig hela vägen

Att specificera datamängder handlar dels om att tillgodose ordning och struktur, dels om att följa öppna standarder som möjliggör enkel och automatiserad publicering och konsumtion av datamängder, till exempel med EntryScape.